Nu är platserna fördelade och Tjörn styrs i nyansen blågrönnazseskärt (KD,M,L, C, MP, SD,V)

Vänstern och miljöpartiet röstade fram en Sverigedemokrat till oppositionsråd, trots att de tre partierna med alliansen röstade på samma budget, Nu har ett parti på 4 mandat och nazianstruket en plats i kommunledningen på Tjörn. En opposition av 17 mandat (S;TP.BpT) står helt utanför. Anmärkningsvärt! I valet mellan det nazianstrukna och en demokratibärare – mellan…

Läs mer

Nu sparkas 4 personer från den viktiga öppenvården på Tjörn!

Utan diskussion, utan en fråga, utan hänsyn till barnkonventionen, utan ett uns till konsekvensanalys, så bestämmer sig följande personer i Tjörns socialnämnd att sparka 4 viktiga tjänster i öppenvården. Dessa (makt)fullkomliga är Gun Alexandersson-Malm och Elisabeth Hansson (Liberalerna), Filip Gollungberg (Moderaterna) Rita Hallberg, Anne Gustavsson och Dan Gustavsson (Kristdemokraterna), Inga Olsson och Robert Bull (Centern)…

Läs mer

Hur många hade röstat på L, M, KD, C, MP, SD eller V om de varit ärliga med att de ville minska pengarna till skolorna och säga upp lärare?

En viktig insändare av vår nye kommunfullmäktigeledamot Christy Whiddon: En budget som slår hårt mot skolan Debatt Den ”Grön-Blå minoritetens” budgetförslag 2019 har ett inriktningsmål att barnens kunskapsresultat på Tjörn ska bli högre än i andra kommuner i Sverige. Samtidigt har L och M och deras medarbetande partier (V, MP, C och KD) budgeterat 10…

Läs mer

Ordförande har ordet

När jag skriver detta har vi vare sig fått ett stabilt styre på Tjörn eller i Sverige för de kommande 4 åren. Den 13 december skall Tjörns kommunfullmäktige anta den budget för året 2019 och samtidigt välja vilka som skall styra Tjörn i nämnder och styrelser. Den budget som en minoritet på Tjörn med Martin…

Läs mer

Motion från (S) på Tjörn, angående att det är ”Dags att avskaffa tjänstemän”

Socialdemokraterna har lämnat in ytterligare en motion till kommunfullmäktigemötet på Tjörn den 15 november. Denna motion handlar om att det är ”Dags att avskaffa tjänstemän” inom Tjörns kommun. Vill du veta mera kan du läsa motionen här!

Läs mer

En offensiv socialdemokrati!

Vad innebär det att Vänsterpartiet på Tjörn samarbetar med Sverigedemokraterna? Att Miljöpartiet på Tjörn gör gemensam sak med dessa och Moderaterna och KD? Jo, att personfrågor, uppdragshunger och arvodesbegär går före politiken. Politiken som, vi socialdemokrater menar, ska vara ett uttryck för att först och främst tjäna tjörnbornas intressen i stort och inte enskilda ledamöters…

Läs mer
facebook Twitter Email