Socialdemokraterna på Tjörn Engagera dig bli medlem Kontakta oss Se en film med Stefan Löfven

Sverige på rätt väg…eller?

Det måste byggas fler bostäder För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har…

Läs mer

Välkommen på årsmöte för Socialdemokraterna på Tjörn!

Tisdagen den 27 mars klockan 19.00, i Humlans lokaler Kvällens tema är årsmöte! Kvällens gäst är Partidistriktets ordförande Patrik Karlsson. Han kommer att inleda en diskussion om aktuella politiska frågor inför våra stundande val. Fastställande av riktlinjer för valberedningen Fastställande av arbetarekommunens verksamhetsplan för 2018 Fastställande av arbetarekommunens valplan för valet 2018 Fastställande av listan…

Läs mer

Ordförande har ordet

Det är valår och på Tjörn har majoriteten beslutat senarelägga budgeten till efter valet. Splittringen i majoriteten märks tydligt både mellan partier och inom de olika partierna. Moderaterna och Centerpartiet väljer att gå fram med två listor. Liberalerna är splittrade om Kulturhus satsningen m.m. Att man i detta läge inte orkar ena sig om en…

Läs mer

Skrivarstuga för kvinnor

för att fler kvinnliga röster behövs i det offentliga samtalet S-kvinnors Skrivarstuga startade 8/3 . vi fortsätter nästa torsdag 15/3 kl 18.30 i Humlan. Här kommer ett axplock av ord och idéer från första ”laget runt”-övningen: Kulturella skillnader  på Tjörn, då och nu starka kvinnor och män på sjön rättesnöre rensnål öppna samtal utan att bli bedömd hur förvalta livet…

Läs mer

Sammanfattning av öppet möte angående skolorna

I början av februari inbjöd S-kvinnor Tjörn till ett öppet lyssnarmöte fokuserat på skolorna på Tjörn. Vi vill tacka föräldrarna och föräldraföreningens representanter som kom, eftersom ni gav oss en bra inblick in i Tjörns skolor utifrån från användarnas perspektiv. Positivt är att våra grundskolor på Tjörn funkar mycket bra, har bra ledning och barnen…

Läs mer

Sverige på rätt väg…eller?

Skolan. Där läggs grunden för resten av våra liv

  Därför ska Sverige ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi socialdemokrater står…

Läs mer
facebook Twitter Email