Välkommen på medlemsmöte! (årsmöte)

Tisdagen den 26 mars klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens gäster är Maria Brauer från Öckerö och Ann-Sofie Hermansson från Göteborg. Kvällens tema är årsmöte. På programmet: Sedvanliga punkter som val av uppdrag inom Arbetarekommunen m.m Ann-Sofie Hermansson kommer att inleda en diskussion om aktuella politiska frågor. Maria Brauer kommer med en hälsning från partidistriktet. Övriga aktuella frågor.   Kaffe och förtäring finns tillgängligt från…

Läs mer

Ordförande har ordet

Barn-och utbildningsnämnden detaljbudget för 2019 redovisar besparingar med en omfattning av 31 miljoner kronor. Detta kommer att få stora negativa konsekvenser för Tjörns unga om det genomförs. Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid underfinansierats och har vid flera tillfällen begärt ramjustering hos Kommunfullmäktige. Orsakerna är flera men det viktigaste är att nämnden fått…

Läs mer

Reservation angående antagandet av detaljbudget 2019 för Barn- och utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Oberoende i Barn-och utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet att anta detaljbudget för 2019 som redovisar besparingar med en omfattning av 31 milj. Barn- och utbildningsnämnden har under en längre tid underfinansierats och har vid flera tillfällen begärt ramjustering hos Kommunfullmäktige. Orsakerna är flera men det viktigaste är att nämnden fått volymökning i…

Läs mer

Rätt till bra bostäder åt alla!

Det är en av socialdemokraternas viktigaste välfärdsfrågor, slog Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S) fast, när han på tisdagskvällen gästade medlemsmötet hos Socialdemokraterna på Tjörn. Den marknadsfixering vi haft de senaste 20 åren måste brytas och vi måste komma tillbaka till en social bostadspolitik igen. Det håller inte att bygga dyra bostadsrätter utan staten måste bli en…

Läs mer

Svar på insändare från (V) på Tjörn

Svar på insändare i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust lördagen den 16 februari 2019.

På riksplanet säger sig Jonas Sjöstedt (V) vara den som säkerställt att (SD) inte har något inflyttande. På Tjörn är Erling Alsin och Percy Karlsson (V) de som hjälpt (SD) till ett inflyttande i kommunen. Att (V) på Tjörn idag inte driver någon vänsterpolitik har stått klart en längre tid. Kanske tydligast blev det när…

Läs mer

Från EU valet till kvinnors utveckling i Gambia

Rosalie Sanyang, kommunfullmäktigeledamot för socialdemokraterna på Tjörn och ordförande för S-kvinnor på Tjörn, gästade seniorgruppen Akademi de Tjörn på onsdag eftermiddag och föreläste om sitt projektarbete i och med Gambia. Projekten i Gambia ska leda  till att kvinnor själva ska kunna kräva sin rätt att delta i samhällsbygget, öka sin representation på olika nivåer i samhället…

Läs mer
facebook Twitter Email