Var det Sverige medierna beskrev i valrörelsen?

Nu diskuteras i medierna valutgången. Vem ska bli talman? Vem ska bli statsminister? Spelet fortsätter! Valrörelsen, i medierna, har också ägnats åt politiken som spel. Det har kommenterats stup i kvarten om vem som vann olika debatter, hur var kroppsspråket, hur sades det och hur borde det istället sägas. Experter av olika slag har fått…

Läs mer

ALLIANSEN MÖRKAR YTTERLIGARE SPARÅTGÄRDER PÅ SAHLGRENSKA

VISSTE DU OM DET HÄR NÄR/OM DU LADE DIN RÖST I REGIONVALET PÅ NÅGOT ALLIANSPARTI !?

Sedan i mars 2018 har ekonomiska underskott på Sahlgrenska Universitetssjukhuset hanterats genom sparåtgärder som beslutades i styrelsen. Sjukhuset har ett underskott per juli på -277 miljoner kronor. Nu ska ännu mer sparas som en effekt av den förda politiken. Men Alliansledningen i styrelsen mörkar konsekvenserna. Stora åtgärder ska vidtas utan att de redovisas öppet, trots…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 25 september klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är valet. På programmet: Vi går igenom vårt valresultat i riksdagen, region och kommun! Vi går igenom, analyserar och diskuterar vilka lärdomar vi kan dra av valrörelsen och valresultatet. Hur skall ett offensivt, revanschsuget och seriöst arbetande socialdemokratiskt parti arbeta i fortsättningen, diskussion om inriktning, organisation och vårt allas ansvar för ett bra partiarbete…

Läs mer

Ordförande har ordet

Nu är valet över. När jag skriver detta är de sista rösterna inte riktigt räknade än. Med valnattens siffror i kommunvalet på Tjörn innebär en besvikelse för oss. Vi minskade i röstetal både i valen till Riksdagen, Regionen och Kommunen. Ändå tycker jag vi gjort en bra valrörelse på Tjörn. Jag vill rikta ett stort…

Läs mer

Vår valanalys av kommunvalet på Tjörn 2018

Sammanfattning: Vi går bakåt 8,9% och förlorar 3 mandat Vi är fortsatt kommunfullmäktiges största parti med 9 mandat Vi är fortsatt större i kommunen än i riket: +20 röster +0,4% I nästan alla kommuner matchar (S) nedgång (SD)s uppgång Följer rikstrenden tappar högerut SD +1 mandat och på Tjörn också Tjörnpartiet (TP) + 2 mandat…

Läs mer

Utrikesutskottets ordförande besökte Tjörn och Akademi de Tjörn

Utrikesutskottets ordförande Kenneth G Forslund var på besök på Tjörn i idag. Han gjorde först ett arbetsplatsbesök i Wallhamn och därefter som föreläsare vid seniorgruppen Akademi de Tjörns onsdagssammanträde. På Wallhamn fick han information om hamnens aktuella problem och möjligheter där bl.a. problemen med tunneln vid tjörnbroarna och långtradarnas behov av höjd för passage genom tunneln. Som…

Läs mer
facebook Twitter Email