Välkommen till öppet möte med Aylin Fazelian om #METOO och jämställdhet och därefter medlemsmöte

Tisdagen den 27 februari klockan 19.00, i Humlans lokaler i Kållekärr. Vi har öppet möte 19.00 - 20.30 och därefter fortsätter vi med vårt medlemsmöte

Kvällens tema är #METOO och jämställdhet Kvällens gäst är Aylin Fazelian, från Mölndal. Aylin är regionpolitiker, internationell talesperson för S-kvinnor och nu på förslag till vår riksdagslista. Vi har öppet möte 19.00 – 20.30 och därefter medlemsmöte. Vi fastställer Arbetarkommunens direktiv till valberedningen. Övriga aktuella politiska frågor. Vi välkomnar alla intresserade. Kaffe serveras från 18:30 Mötesvärd…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are! vi får inte besöka Kvarnbackens servicehus

Välkommen till seniormöte i Humlan, onsdag den 21 februari klockan 14.00

Denna gång var vi i pensionärsgruppen inom Socialdemokraterna på Tjörn lovade att få göra ett besökt på Kvarnbackens servicehus men enhetschefen frågade verksamhetschefen som frågade socialchefen som frågade socialnämndens presidium vilka sade nej. Detta innebär att vi istället träffas i Humlans lokaler onsdag 21 februari klockan 14.00 Har du frågor om denna träff, kontakta Jan-Evert på telefon 0706-43 01 71 Nästkommande träff för våra daglediga (S)are är…

Läs mer

Sverige på rätt väg…eller?

Arbetsrätt och schyssta villkor

I Sverige finns vissa grundläggande regleringar av arbetsmarknaden i lagstiftning. I övrigt innebär den svenska arbetsmarknadsmodellen att parterna – genom kollektivavtal – har ett mycket stort ansvar för regleringen av lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Även uppgiften att se till att kollektivavtalen respekteras vilar på avtalsparterna själva. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 30 januari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Val! Och vi startar med en genomgång av partidistriktets valplan. Därefter startar vi en diskussion om hur (S) på Tjörn skall bedriva sitt valarbete och vilket budskap vi skall föra fram. Hur skall vi utforma våra studier inför valet? Vi fastställer våra nomineringar till Riksdag och Region. Information och diskussion om övriga aktuella…

Läs mer

Till ”daglediga” (S)are!

Nu startar vi upp årets möten för ”daglediga” (S)are!

Välkommen till Humlan, Kållekärr onsdag 24 januari klockan 14.00 för både en prat- och kaffestund. Vi beräknar därefter träffas var fjortonde dag. Välkommen och tag gärna med någon ytterligare. Frågor? Svar kan (förhoppningsvis) ges av Jan-Evert Halldin

Läs mer

Meddelande till våra medlemar

Ändrad dag för studiecirkel

Nytt datum och ny dag för studiecirkeln som syftar till att ta fram nya frågor för ”Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ” till den budget som vi kommer att lägga fram för 2019 och till vårt valprogram inför den nya mandatperioden. Den 15 januari skulle vi ha haft ett studiecirkeltema som skulle handlat om våra framtida miljöfrågor detta möte är framflyttat till tisdagen den 16 januari klockan 18.00 i Humlan…

Läs mer
facebook Twitter Email