Barn/Utbildning

Hur många hade röstat på L, M, KD, C, MP, SD eller V om de varit ärliga med att de ville minska pengarna till skolorna och säga upp lärare?

En viktig insändare av vår nye kommunfullmäktigeledamot Christy Whiddon: En budget som slår hårt mot skolan Debatt Den ”Grön-Blå minoritetens” budgetförslag 2019 har ett inriktningsmål att barnens kunskapsresultat på Tjörn ska bli högre än i andra kommuner i Sverige. Samtidigt har L och M och deras medarbetande partier (V, MP, C och KD) budgeterat 10…

Läs mer

Du skolaktivist före valet

Känn Dig blåst av Alliansen på Tjörn efter valet! Kommer Du ihåg vad en samlad Allians lovade före valet? Jo, lägg ned den skolstrukturutredning de själva startade och behåll alla skolor och löftet var ytterligare att låta klass 6 lämna högstadierna. Käckt och lätt. Bra kanske du tyckte. Några dagar efter valet samlades kommunstyrelsen till…

Läs mer

Angående Skolutredningen

Har socialdemokraterna ändrat sig i skolfrågan?

Socialdemokraterna på Tjörn ser med oro på vilket oansvarigt sätt skolfrågor hanteras av den politiska majoriteten på Tjörn. Vi vill ha en utredning som tydligt belyser vilka utmaningar Tjörns skolor står inför och vilka handlingsalternativ som finns. Ingångsvärden för (S) i en sådan ny utredning skall vara: 1. Elevernas möjligheter till förstklassiga skolresultat 2. En…

Läs mer

Skolan – ett skäl att välja bort borgerligheten!

Knappt två månader kvar till valdagen. Det finns många skäl att i höst välja bort en borgerlig politik, på Tjörn, i Sverige, men frågan är om inte utbildningspolitiken är ett av de främsta. Så varsågod, här får du några anledningar till att välja bort den samlade högerns skolpolitik. 1 Alliansen vill fortsatt att det ska…

Läs mer

Ny skolstruktur på Tjörn?

Så här ser Socialdemokraterna på frågan om ny skolstruktur på Tjörn

I avvaktan på att vi i höst får fördjupade utredningsunderlag med några olika alternativ till skolstruktur på Tjörn och deras konsekvenser, vill vi här dela med oss av våra generella synpunkter och ambitioner. Vår ambition är att lyfta upp skolrankingen till topposition igen. Vi var på plats 3 som bäst bland svenska kommuner, 2008, när…

Läs mer

Socialdemokraterna i Barn och Utbildningsnämnden lämnade 20 juni följande reservation mot ett av nämndens beslut

Socialdemokraterna reserverar sig enligt följande:

Socialdemokraterna reserverar mot majoritetens beslut att inte agera när budgetprognosen pekar på ett underskott på drygt 11 miljoner för 2018. Skälet därtill är att man inte vill stå för sin politik inför valet utan mörkar eventuella åtgärder till efter valet. Kommunfullmäktige beviljade på junimötet en ramökning på 5,3 miljoner för att täcka ökade kostnader för…

Läs mer
facebook Twitter Email