Kallelse till medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 26 februari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens gäst är Joakim Järrebring från Alingsås, Riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet . Kvällens tema är bostadspolitik . På programmet: Kvällens gäst Joakim Järrebring talar på temat bostadspolitik. Läget i kommunpolitiken. Övriga aktuella politiska frågor.   Tag gärna med dig någon ny medlem till detta möte! Välkomna! Kaffe finns tillgängligt från 18.30! .

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 29 januari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är lokalsituationen inom Tjörns kommun. På programmet: Vi startar med en information från Magnus Lindell, lokalstrateg i Tjörns kommun som går igenom dagsläget för kommunens lokaler och hur de olika möjligheterna som finns inför framtiden, detta speciellt med fokus kring våra skollokaler. Sedan diskuterar vi och fastställer (S) principiella inställning för arbetet framåt….

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 11 december klockan 19.00, i Billströmska folkhögskolans matsal.

Kvällens tema är media och politik. På programmet: Kvällens gäst är Lasse Andrée, frilansande journalist. Rapport om läget i kommunen. Övriga aktuella politiska frågor.   Tag gärna med dig någon ny medlem till detta möte! Välkomna! Lite Jul inspirerad förtäring serveras från 18.30!

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 20 november klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är val av representanter och ett internationellt inslag. På programmet: Vi utser vilka som ska representera (S) på olika uppdrag inom Tjörns kommun under den nya mandatperioden. Internationellt, Rosalie Sanyang berättar kort om sin projektresa till Gambia nu i december och bjuder in dig att vara med på en Folkbildningsresa  till Gambia nästa vintersäsong i…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 23 oktober klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är budget. På programmet: Vi går igenom och fastställer vårt budgetalternativ för Tjörns kommun 2019 Val av ombud och ersättare till partidistriktets höstmöte Information om det politiska läget i kommunen Aktuella politiska frågor.    Tag gärna med dig någon ny medlem till detta möte! Välkomna! Kaffet serveras från 18:30, Mötesvärd Siv och Maud

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 25 september klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är valet. På programmet: Vi går igenom vårt valresultat i riksdagen, region och kommun! Vi går igenom, analyserar och diskuterar vilka lärdomar vi kan dra av valrörelsen och valresultatet. Hur skall ett offensivt, revanschsuget och seriöst arbetande socialdemokratiskt parti arbeta i fortsättningen, diskussion om inriktning, organisation och vårt allas ansvar för ett bra partiarbete…

Läs mer
facebook Twitter Email