Kallelse till medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 23 april klockan 18.00, platsen är Fregatten i Stenungsund.

Kvällens tema är EU-valet På programmet: Vi åker till Socialdemokraterna i Stenungsund för att vara med på deras medlemsmöte där också Hälsö-bon och EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson kommer att vara med. Efter att EU-mötet är avslutat tar vi som är från Tjörn en liten stund för våra egna frågor. Kom gärna med förslag till våra 1:a…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte! (årsmöte)

Tisdagen den 26 mars klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens gäster är Maria Brauer från Öckerö och Ann-Sofie Hermansson från Göteborg. Kvällens tema är årsmöte. På programmet: Sedvanliga punkter som val av uppdrag inom Arbetarekommunen m.m Ann-Sofie Hermansson kommer att inleda en diskussion om aktuella politiska frågor. Maria Brauer kommer med en hälsning från partidistriktet. Övriga aktuella frågor.   Kaffe och förtäring finns tillgängligt från…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 26 februari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens gäst är Joakim Järrebring från Alingsås, Riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet . Kvällens tema är bostadspolitik . På programmet: Kvällens gäst Joakim Järrebring talar på temat bostadspolitik. Läget i kommunpolitiken. Övriga aktuella politiska frågor.   Tag gärna med dig någon ny medlem till detta möte! Välkomna! Kaffe finns tillgängligt från 18.30! .

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 29 januari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är lokalsituationen inom Tjörns kommun. På programmet: Vi startar med en information från Magnus Lindell, lokalstrateg i Tjörns kommun som går igenom dagsläget för kommunens lokaler och hur de olika möjligheterna som finns inför framtiden, detta speciellt med fokus kring våra skollokaler. Sedan diskuterar vi och fastställer (S) principiella inställning för arbetet framåt….

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 11 december klockan 19.00, i Billströmska folkhögskolans matsal.

Kvällens tema är media och politik. På programmet: Kvällens gäst är Lasse Andrée, frilansande journalist. Rapport om läget i kommunen. Övriga aktuella politiska frågor.   Tag gärna med dig någon ny medlem till detta möte! Välkomna! Lite Jul inspirerad förtäring serveras från 18.30!

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 20 november klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är val av representanter och ett internationellt inslag. På programmet: Vi utser vilka som ska representera (S) på olika uppdrag inom Tjörns kommun under den nya mandatperioden. Internationellt, Rosalie Sanyang berättar kort om sin projektresa till Gambia nu i december och bjuder in dig att vara med på en Folkbildningsresa  till Gambia nästa vintersäsong i…

Läs mer
facebook Twitter Email