Kommunstyrelsen

Våra ledamöter:
Benny Andersson, oppositionsråd och 2:e vice ordförande

Benny Halldin

Claes Jansson

Jeanette Lagervall

Vakant

Våra ersättare:
Nils Lackfors

Robert Bull

Leif Göbel

Rikard Larsson

facebook Twitter Email