Kommunstyrelsen 2019 – 2022

Våra ledamöter:
Benny Andersson, gruppledare

Rosalie Sanyang

Våra ersättare:

Rikard Larsson

Benny Halldin

facebook Twitter Email