Övriga förtroendeuppdrag

Här nedan presenteras våra företrädare med övriga förtroendeuppdrag:
Kommunens arvodesberedning:
Jeanette Lagervall, vice ordförande

Kommunens valberedning:
Benny Halldin, vice ordförande
Jeanette Lagervall, ordinarie
Benny Andersson, ersättare
Vakant, ersättare

Kommunens godemän vid lantmäteriförrättningar:
Jan Berndtsson
Björn Sporrong

Tjörns pensionärsråd:
Vakant, ersättare (representerar Socialnämnden)
Rigmor Friis, ersättare (representerar Tjörns Bostads AB)
Vakant, ersättare (representerar Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet)

Nämndemän:
Anette Gustafsson, Tingsrätten
Björn Sporrong, Tingsrätten
Christer Tegemo, Tingsrätten
Anette Johannessen, Länsrätten
Barbro Leidzén, Länsrätten
Rikard Larsson, Länsrätten

Huvudmän i Tjörns Sparbank
Kent Jansson
Rigmor Friis
Barbro Leidzén
Vakant
Anders Forsman
Tina Baudino
Anette Johannessen

Representanter i stiftelsen Lars Billstöm donationsfond
Rigmor Friis, ordinarie
Eva Bertilson Styvén, ersättare

Representanter i Tjörns Hembygdsförening
Gerhard Bernhardsson, ordinarie
Eskil Andreasson, ersättare

Representanter i stiftelsen Hjälteby Samlingslokal
Björn Sporrong, ordinarie
Eskil Andreasson, ersättare

Representant i Tjörns Ishall
Bert-Inge Nordberg

Representanter i stiftelsen Säbygården
Claes Jansson, ordinarie
Tina Baudino, ersättare

 

facebook Twitter Email