Övriga partiuppdrag

Tjörns arbetarekommun
Fanbärare: Jan Berndtsson, Rosalie Sanyang och John Sporrong

Facklig-politiskt ansvarig: Jan Berndtsson

Informationsansvarig: tf. Benny Halldin

Internationellt ansvarig: Vakant

Jämställdhetsansvarig: Vakant

Kulturombud: Rosalie Sanyang

Lokalansvariga: Christer Olofsson och Tina Baudino

Medlemsansvariga: Christer Olofsson, Hans Strandberg och Siv Ogeman

Pensionärsutskottet, sammankallande: Jan-Evert Halldin

Studieansvarig: Hans Strandberg

Valberedning: Vakant, Vakant, Robert Bull, John Sporrong och Vakant

Revisorer: Maria Jacobsson, Torsten Gustafsson, Nils Lackfors

Revisorersättare: Christer Tegemo, John-Gunnar Ericsson, Helge Andersson

Gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige: from. 2017-11-14 Rikard Larsson

Göteborgsregionens Socialdemokratiska Partidistrikt (GOS)
Valberedningens sammankallande: Benny Andersson

Socialdemokraterna i Västsverige
Ersättare i representantskapet: Rosalie Sanyang
Ersättare i representantskapet: John Sporrong

ABF Sydvästra Götaland
Styrelseledamot: Hans Strandberg
Stämmoombud, ordinarie: Hans Strandberg
Stämmoombud, ersättare: Torsten Gustafsson

facebook Twitter Email