Vår styrelse

Ordförande: Benny Halldin

Vice ordförande: Rosalie Sanyang

Kassör: Christer Olofsson

Sekreterare: Vakant

Vice sekreterare: Jeanette Lagervall

Ledamot: Jan Berndtsson

Ledamot: Vakant

Ersättare: Rikard Larsson

Ersättare: Tina Baudino

Ersättare: Claes Jansson

Ersättare: Siv Ogeman

Ersättare: Hans Strandberg

Ersättare: Vakant

Ersättare: John Sporrong

Adjungerade till styrelsen:

Adjungerad: Benny Andersson, Oppositionsråd Tjörns Kommun

Adjungerad: Jan-Evert Halldin, Pensionärsutskottets sammankallande

facebook Twitter Email