Vår styrelse verksamhetsåret 2018

Ordförande: Benny Halldin

Vice ordförande: Rosalie Sanyang

Kassör: Christer Olofsson

Sekreterare: Kenneth Lind

Ledamot:: Siv Ogeman

Ledamot: Jan Berndtsson

Ledamot: Maud Hultberg

Ersättare: John Sporrong

Ersättare: Rikard Larsson

Ersättare: Klas Lundin Eide

Ersättare: Linnea Vargadottra

Ersättare: Bert-Inge Nordberg

Ersättare: Isabell Eriksson

Ersättare: Magnus Cleasson

Adjungerade till styrelsen:

Adjungerad: Benny Andersson, Oppositionsråd Tjörns Kommun

Adjungerad: Jan-Evert Halldin, Pensionärsutskottets sammankallande

facebook Twitter Email