En eldsjäl som kommer att saknas av Socialdemokraterna Tjörn

Vi har i dagarna fått veta att vår partikamrat Christy Whiddon nu skall flytta till en annan del av landet och därför inte längre har möjlighet att vara delaktig i politiken på Tjörn.  

Christy är en uppskattad partikamrat som aldrig vek sig i sin kamp för en bättre skola för barnen på Tjörn.

Förutom sitt engagemang i kommunfullmäktige och Barn- och Utbildningsnämnden så var hon aktiv i gruppen Tjörns föräldrar som blev en uppskattad samlingsplats och informationskälla för de som liksom hon önskade se ökade resurser till skolan.  

Hennes kamp skedde inte alltid utan pris då hon utan rättslig grund polisanmäldes flera gånger samt utsattes för kränkningar, smutskastning och andra försök till att skrämma henne till tystnad, men Christy gav aldrig upp då det hon kämpade för var sina egna och andra barns framtid.  

Denna eldsjäl kommer saknas av Socialdemokraterna Tjörn och vi hoppas att hon för kampen vidare dit hon flyttar samt att hon litar på att vi är andra som fortsätter hennes kamp på Tjörn när det kommer till skolstruktur och resurser till skolan.  

Vi socialdemokrater på Tjörn önskar dig och din familj all lycka!

Göran Hermansson ordförande Socialdemokraterna Tjörn
Emma Lennholm ordförande S-kvinnor Tjörn

facebook Twitter Email