A – kassa och Arbetsförmedlingen

I våras beslutade regeringen om att tillfälligt ändra reglerna gällande a – kassa. De tillfälliga reglerna trädde i kraft 13 april och gäller året ut. Regeringens beslut har gjort det lättare att få a – kassa genom att göra det lättare att uppfylla arbetsvillkoret (från 80 timmar per månad under sex månader, till 60 timmar) och alternativregeln (från att sammanlagt ha haft 480 timmars arbete under sex sammanhängande månader till 420 timmar).

Regeringen har även höjt både grundbeloppet från 365 kronor per dag till 510 kronor (för en heltidare 11 220 kronor mot tidigare 8030 kronor) och den inkomstrelaterade ersättningen från 910 till 1 200 kronor per dag (för en heltidare 26 400 kronor mot tidigare 20 020 kronor). Det skulle även efter nästa år vara på sin plats att permanenta de tillfälliga reglerna, åtminstone höjningen.

Det är ett måste för att stärka det ekonomiska skyddet, minska klyftorna och ge trygghet – men framför allt för att rädda tilltron till välfärden. I mars samma år sköts även reformeringen av Arbetsförmedlingen upp. Eva Nordmark sade då att ”Det som är fokus för Arbetsförmedlingen måste vara här och nu och se till att alla de som skrivs in får det stöd de behöver”.

Även beslutet om att skjuta upp reformering av AF bör enligt vår mening också permanentas. Vi vet att företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser och ge ett individuellt stöd från dag ett så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete. 

Löntagare i Sverige borde glädjas åt att vi har en socialdemokratisk statsminister, för redan nu hörs högerns rop efter åtstramning av a – kassan för arbetare och men fortsatta stöd till företagen.

Vi socialdemokrater är av den enkla anledningen Sveriges enda framtidsparti, eftersom vi tror på en framtid präglad av jämlikhet, solidaritet och trygghet för alla.   

facebook Twitter Email