Äldreomsorg

I välfärdsnationen Sverige kommer man i olika skeden i livet i kontakt med de olika förmåner välfärden ger. Det kan vara allt ifrån barnomsorg och skola, olika trygghetsförsäkringar, sjukvård, pensioner och omsorg på livets höst.

Vi socialdemokrater anser dock att välfärdsnation Sverige måste kunna erbjuda äldre personer en bättre omsorg på livets höst. Det är på livets höst vi måste ha en välfärd som tillåter personer som slitit ett helt yrkesliv att få känna trygghet, frihet och hela samhällets solidaritet. Det är då välfärdsnationen Sverige måste visa sin finaste och sin starkaste sida gentemot individen.  

Socialdemokraternas mål, att ha världens bästa äldreomsorg, delas av många partier. Skillnaden ligger i hur vi skall nå dit.  

Partier talar om att de äldre måste få ett större utbud av aktiviteter, de anställda ska få heltider, att personalen måste börja med olika former av förhållningsätt såsom personcentrerat eller låg affektivt bemötande. Vad dessa partier inte inser är att det behövs goda förutsättningar som är långsiktiga för att kunna erbjuda ett större utbud av aktiviteter, kunna genomdriva heltidsresan utan att försämra arbetsmiljön eller fullt ut kunna arbeta med ett visst förhållningsätt.  

För vad är ett stort utbud egentligen värt om personalen inte har tid att gå med på en promenad? Hur bra blir egentligen heltidsresan när den skall genomdrivas på bekostnad av arbetsmiljön i form av det så kallade hälsoschemat?

Vilken verklig innebörd har de olika förhållningsätten som står i dokumenten än att de är fina ord på ett papper som kan visas upp för allmänhetens beskådning? Vi måste börja om på ruta ett och se till att skapa en grogrund med så många heltidsanställda utbildade undersköterskor som möjligt. Arbetet börjar med att politiken måste ge tillräckligt goda ekonomiska ramar för att personalen skall kunna få långsiktiga och goda förutsättningar att kunna göra sitt jobb.  

Socialdemokraterna på Tjörn är övertygade att den övertron på optimering som råder i kommunen och i landet måste få ett slut. Vi kan varken effektivisera bort det mellanmänskliga mötet eller den äldres toabesök eller dusch.  

Vi kan inte acceptera en budget som är så svältfödd att den inte tillåter att det sker incidenter som tillhör det naturliga åldrandet och en budget som inte undersökt behovet kan inte godtas.   

Vi måste sluta förminska personer med demenssjukdom till att bli äldre som är lite glömska och i stället se att det är personer som har svåra kognitiva nedsättningar.  

Äldreomsorgen måste bli något mer än bara några mål mat och en duschning eller två. Ord som trygghet, delaktighet och kvalite kan inte vara kärnvärden som är beroende av en budget – det måste vara rättigheter.  

Socialdemokrater på Tjörn ser det som nödvändigt att framöver skjuta till mer pengar till just äldreomsorgen och använda de resurser som ges av regeringen för att kunna ge de anställda bättre försättningar att ge de äldre en bättre omsorg och visa välfärdsnationen Sveriges finaste och starkaste sida. 

facebook Twitter Email