Alla ska ha råd att ha ett hem

För oss Socialdemokrater är bostaden en social rättighet.
Det är genom att bygga fler hyreslägenheter, inte höja hyror, som vi minskar bostadsbristen.
Därför har vi infört ett investeringsstöd som inneburit att 11 300 nya hyres- och studentbostäder byggts under den senaste mandatperioden i Sverige. (Fler än på 30 år.
Bland annat har Tjörns Bostads AB kunnat bygga i Kållekärr, med det statliga stödet, lägenheter som utan det statliga stödet hade blivit mycket dyrare för de boende.

Högerpartier menar att marknadshyror skulle leda till ett ökat byggande av hyresrätter. Dock visar forskning och erfarenhet från exempelvis Finland och Norge att marknadshyror inte leder till att lösa bostadsbristen.
De som snarast vinner på marknadshyror är fastighetsägarna som kan göra större vinster per lägenhet.

För vanligt folk innebär det högre hyror och ökad otrygghet. Det kan vi aldrig acceptera. I vårt starka samhälle ska alla ha råd att ha ett hem och känna den trygghet det innebär.
Vill Du ha fler hyresrätter också på Tjörn till hyror som vanligt folk har råd att efterfråga?
Då ska du rösta S i valet i september, både i kommunvalet på Tjörn och i riksdagsvalet.

facebook Twitter Email