Angående förslagen om ny skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och ”Björn på Tjörn” står fast vid målet att Hela Tjörn ska leva och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt Inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige för ett år sedan.

ÅK 4 – 9: 2 skol nav ett i Häggvall och ett i Bleket med fullskaliga idrottshallar och lokaler för skapande kulturverksamhet med scen, såväl för kulturskolan som en naturlig del i skolans verksamhet men också för verksamheten på kvällar, helger och lov! Samt tillgång till elevhälsa.

Vårt förslag innebär ca: 500 elever i Bleket och 700 – 800 elever i Häggvall de närmaste åren.

I vårt förslag behåller övriga skolor: Fridas Hage, Myggenäs, Kållekärr, Rönnäng och Skärhamn årskurs 0 – 3 samt fylls på med förskolans avdelningar i området, till gemensamma rektorsområden där även eventuella förskolor i närområdet utanför skolbyggnaden kan ingå i rektorsområdet och nyttja gemensamma resurser. Det blir därmed enklare att göra skolstarten smidig för eleverna.

På detta sätt avfolkar vi heller ingen av nuvarande skol orter. Med föreslagen nedläggning av skolan i Rönnäng riskerar den delen av ön att utvecklas till en vinterdöd sommarort. Nedläggning av Kållekärrsskola skulle innebära en snabb omvandling av Kållekärr till en pensionärsort.  Vi måste orka satsa på att motverka segregering.

De små barnen, ÅK 0 – 3 är värda en skola som är iordningställd och organiserad just för deras behov och nära boendet.

Det är också en fördel att skolskjuts i större skala, kan börja först i ÅK 4.

Staten har bidragit med resurser för att kommunerna ska klara att ha tillräckligt små barngrupper/elever i de låga åldrarna för att lägga en bra grund för inlärning i livet.

Även vi på Tjörn bör inse att detta är en prioriterad fråga för oss.

De senaste åren av besparingar i skolan, har inneburit sjunkande elevresultat och färre behöriga till gymnasiet. Vi måste vända detta och se till att fler är behöriga till gymnasieskolan efter grundskolan!

facebook Twitter Email