Året som gått, vad har hänt inom Socialnämndens område!

Året 2020 startade med stor tillförsikt! Nu skulle man äntligen införa Heltidsresan i vår kommun!

  • Januari 2021 och det skaver rejält mellan arbetsgivare och fack.
    Vi Socialdemokrater gör allt för att möta de hinder som finns för att genomföra Heltidsresan.
  • Mars 2021 vi står fortfarande och stampar men beslut har tagits att tidigarelägga en arbetstidsförkortning för nattpersonal.

Om år 2020 startade med tillförsikt så kom februari, samma år med att allt handlade om VIRUSET! Inte trodde man vid denna tidpunkt att det skulle bli ett så extremt år med pandemi, besöksförbud på våra särskilda boenden, begränsningar i våra liv och sjuka människor där alla tyvärr inte klarat sig igenom utan avlidit ifrån nära och kära.

  • Januari 2021och vaccinering mot Covid-19 är i full gång i vår kommun. Det ser ljusare ut nu och vi ser fram emot en vår med mindre smitta och minskad arbetsbörda för alla som arbetar inom vården.
  • Mars 2021, strul med tillgången på vaccin, vi befinner oss i fas 2, att alla över 65 år skall erbjudas vaccination.  

Under detta speciella år har arbetet i nämnden genomsyrats av en vilja att samarbeta, att ta ansvar och samtidigt driva våra socialdemokratiska frågor. I socialnämndens detaljbudget för 2021 kan man läsa att man skall starta ett IOP (ideellt offentligt partnerskap) med kyrkan, en nystart av Livbojen. Vi har ett beslut på att också återbesätta en kuratorstjänst om familjecentralen åter öppnas.

Vi Socialdemokrater har fått mer insyn i det fackliga arbetet och efter påtryckningar har vi nu tillgång till aktuella VSG och FSG-protokoll. (olika typer av samrådsprotokoll mellan arbetsgivare och fack). Socialdemokraterna har också fått igenom att man varje månad på nämnden, redovisar avvikelser som rapporterats in från verksamheterna. En avvikelse kan vara vård, – arbetsmiljö- eller driftrelaterad. Exempelvis fall, läkemedelshändelse, personskada eller brandlarm som löst ut.

Nytt år nya mål!

Vi fortsätter vårt arbete med att:

  • påverka för att få till ett bra genomförande av Heltidsresan.
  • bygga ett särskilt boende på nordöstra delen av Tjörn/Höviksnäs.
  • stärka äldreomsorgen med ökad personaltäthet.
  • få till stånd ett förebyggande arbete för barn och ungdom i riskzon

Vi arbetar för en trygg barndom, en trygg ungdom och en trygg ålderdom!

Socialdemokraterna i Socialnämnden genom Anette Johannessen (S) andre vice ordförande i Socialnämnden

facebook Twitter Email