Att skapa välfärd och livskvalitet för alla!

I vårt Socialdemokratiska och (KD) förslag till budget (som inte fick rätt stöd i kommunfullmäktige) har vi under flera år påtalat vikten av välfärdens kärnuppgifter, en av dessa är att skapa äldreomsorg! ”En mänsklig rättighet är att ha någonstans att bo, det innebär behov av olika sorters boende beroende på varje individs förutsättningar”.

Med detta som utgångspunkt har vi som förtroendevalda för (S) i Socialnämnden arbetat för ett nytt äldreboende på nordöstra Tjörn, närmare bestämt i Höviksnäs. Behovet av ett äldreboende på nordöstra delen av Tjörn är tydlig då denna boendeform helt saknas i detta område.

Här kommer en kort historik av beslutsgången och KANSKE en förklaring till varför inget mer hänt i frågan!

  • 2017-09-20 beslutades av en enig nämnd i socialnämnden, att påbörja arbetet med planering för ett nytt äldreboende på nordöstra Tjörn och beslutet skickades vidare till Kommunstyrelsen för vidare hantering av planfrågan.
  • I oktober 2017 åker Socialnämnden, intresseorganisationer, vårdpersonal och tjänstepersoner från förvaltningen på studiebesök till Halmstad och södra Danmark. Vi var en hoppfull skara människor som med stor entusiasm såg, lyssnade och tog in, information och intryck om hur man skall förverkliga det ultimata äldreboendet på Tjörn. Vi åker hem från detta besök med förhoppningen om att nu skall planerna sättas i verket.
  • 2018-01-25 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en förstudie för projektering av ett nytt särskilt boende på nordöstra Tjörn.
  • 2019-10-30 Socialnämnden beslutar om att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja starttillstånd för byggnation av ett nytt äldreboende och att finansieringen skulle ske med 100% inom ramen för gällande investeringsbudget! I kommunfullmäktige 2019-09-19 antogs majoritetens investeringsbudget för 2020–2024 där ett nytt äldreboende ingick. Socialnämnden påpekade i detta beslut att planprocessen var långt framskriden, att det skett samråd och granskning beräknas ske inom snar framtid. För att korta processen till ett färdigt äldreboende bör projektet starta så snart planen är godkänd.
  • 2020-01-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott har möte och den styrande majoriteten bestämmer sig för att stoppa projektet, med förevändning att man ”behöver utreda” projektet! Detta trots att man konstaterar att fram till 2032 kommer de invånare som tillhör åldersgruppen +80 år att öka med 100%. Behovet av äldreboende har inte minskat, men man försöker från majoriteten använda sin strategi ”ompröva, utreda, flytta, förhala” till att inte behöva ta ansvar för denna så nödvändiga investering.
  • 2021-11-18 Ny budget och äldreboendet är som bortblåst i den nya investeringsbudgeten! I vår och (KD:s) budget som röstades ner, fanns det tydligt beskrivet var, vad och hur vi skulle bygga ett nytt äldreboende i Höviksnäs.

Vi Socialdemokrater i Socialnämnden kämpar vidare och hoppas på olika sätt kunna komma vidare i frågan.

Anette Johannessen (S) andre vice ordförande i Socialnämnden, ersättare i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

facebook Twitter Email