Ordförande har ordet

2016-09-20 I tidningarna kan man läsa att (M) vill tillskjuta mer pengar till Tjörns skolar, detta för reparera de stora skador deras budgetbeslut från den 16 juni skulle ställa till med. Trots att det var uppenbart att det föreslagna budgetramen skulle leda till uppsägning med mellan 15-20 lärare (detta påtalades av (S) under budgetdebatten) så…

Läs mer

Ordförande har ordet

2016-08-22 Tjörns borgerliga majoritet röstade den 16 juni igenom sitt budgetförslag för 2017. Efter 6 dagar röstade en enig Barn- och utbildningsnämnd för att det behövs mer pengar inför 2017 än det som budget beslutet angav, annars riskerar 20 lärare att få lämna sina arbeten i Tjörns kommun. Till detta skall läggas Socialförvaltningens akuta problem…

Läs mer
facebook Twitter Email