Kulturen och skolan – under ett tak – i samverkan med varandra

Socialdemokraterna har de senaste åren fått utstå en ovärdig smutskastningskampanj från de styrande med Liberalerna i spetsen. Lögner och medvetna misstolkningar har gjorts och det är därav på tiden att göra ett längre inlägg om hur vi socialdemokrater vill att kulturen och fritiden utvecklas i Tjörns kommun samt att tjörnborna får riktig information om vår…

Läs mer

Översiktsplan på Tjörn, en plan för framtiden

”Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.” Källa: Boverket Arbetet i Tjörns kommun om en ny ÖP har pågått under senaste året, men har…

Läs mer

Tjörn ska ha landets bästa äldreomsorg.

Äldreomsorgen i Sverige har under hundra år utvecklats från fattigvård och undantagsstugor till en lagstyrd verksamhet som bygger på en nationell värdegrund. (Finns oftast på Kommunens hemsida) 1981 kom Socialtjänstlagen och vi skapade en socialtjänst som skulle ge trygghet, inflytande, meningsfullhet för våra medborgare. I början av -90 talet infördes Ädel-reformen. Det innebar att kommunerna…

Läs mer

Välkommen på digitalt medlemsmöte! (årsmöte)

Tisdagen den 30 mars klockan 19.00, via ZOOM

Kvällens tema är årsmöte. Kvällens gäst är Håkan Juholt, vår tidigare partiordförande, som var Sveriges ambassadör i Reykjavik på Island mellan september 2017 och augusti 2020. Från september 2020 är han ambassadör i Pretoria, Sydafrika. På programmet: Håkan Juholt kommer att prata om sin syn på politiken i framtiden och sitt arbete som svensk företrädare…

Läs mer

Fler pandemier!

Det många inte vet är att det finns fler pandemier som löper parallellt vid sidan om coronapandemin och som leder till att människor insjuknar och i vissa fall inte återhämtar sig alls. Pandemin är den dåliga arbetsmiljö som påverkar så många svenskar och som tar sig yttryck i stress, psykisk ohälsa, utmattning och i vissa…

Läs mer

Ska vi lyckas med förändringar måste vi lyssna på personalen!

Stadsminister Stefan Löven skriver i debattartikel att hans målsättning är att Sverige ska bygga värdens bästa äldreomsorg. Vi socialdemokrater på Tjörn tar tag i stafettpinnen och börjar arbetet med att titta på hur vi på Tjörn kan ligga i topp på rankningen när det gäller äldreomsorgen i Sverige. Du ska känna dig trygg med att…

Läs mer
facebook Twitter Email