Även kyrkan behöver Socialdemokratiska värderingar

Tror Du på att ett samhälle bör styras av värderingar som frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet så behöver naturligtvis även dessa genomsyra en så stor folkrörelse som Svenska Kyrkan. En stark Socialdemokratisk närvaro i kyrkan blir en garant för detta. Därför ställer Socialdemokratin upp som en politisk kraft i kyrkan och kandiderar till kyrkofullmäktige och andra val i kyrkan. I höst är det val igen!

Under Socialdemokratins genombrottsår styrdes kyrkan av konservativa och förtryckande värderingar mot de arbetande massorna.
Mot detta tog Socialdemokratin kamp och vissa gick så långt att man manade till att gå ur kyrkan, andra såg istället sin religiösa hemvist i frikyrkan.

Under uppbyggnaden av folkhemmet och välfärdsstaten reformerades också kyrkan av dåtidens värderingar inom arbetarrörelsen, även om rester av gammalkonservativa värderingar fanns kvar, och fortfarande finns kvar.

På senare år har dessa fått förnyad kraft i och med Sverigedemokraternas inträde. Här förenas i förtäckta former kvinnoprästmotstånd, antisemitism, islamofobi och motståndet mot samkönade äktenskap med en del nomineringsgrupper utan enhetliga ideologiska förtecken. Men istället för att med religionen som förtecken dra isär och splittra samhället vill vi som Socialdemokrater se religionen som en sammanhållande kraft i samhället.

Där andra säger att vi avkristnat samhället, säger vi att en sekulär stat inte står i motsats till religionen, utan tvärtom en förutsättning för likabehandling av människor med skilda uppfattningar. Ingen människa ska behöva begränsas i sitt liv beroende på kön, ursprung, religion eller sexuell läggning.

En del vill se kyrkans angelägenheter bara för de som troget besöker kyrkans verksamheter. Detta kan t.ex. yttra sig genom att man uttalar sig negativt om partiers medverkan i kyrkovalet. Dessa vill ha en kyrka bara för de mest trogna kyrkobesökarna. Till detta säger vi Socialdemokrater: Nej tack!

Istället ska vi ha en öppen och välkomnande folkkyrka, som är en aktiv part i samverkan med det omgivande civilsamhället.

Vi ska ha en kyrka som står upp för alla människors lika värde, och där ett starkt socialt engagemang både nationellt och internationellt, kännetecknar verksamheten.

Delar Du denna uppfattning om hur Svenska Kyrkan bör arbeta är Du välkommen att på olika sätt delta i arbetet för att förverkliga dessa idéer med oss Socialdemokrater.

Jan-Evert Halldin (S)

facebook Twitter Email