Avslöjande kyrkovaldebatter på Tjörn

Två kyrkovalsdebatter har hållits mellan de fyra nominerings-grupperna på Tjörn. Klarhet har vunnits i centrala frågor. Öppenhet och tolerans står mot instängdhet och intolerans

Sverigedemokraternas vulgära och ohederliga argumentation går som en röd tråd även i den kyrkopolitiska argumentationen. Tydligen finns det, tror partiets representant, röster att vinna med insinuationer, halvsanningar och rena lögner. Historiska förebilder finns ju för den typen av argumentation, som ställer människa mot människa.
Av representanten för Framtidens kyrka i Tjörns pastorat, har vi lärt oss att alla är välkomna till kyrkan och den kyrkliga verksamheten bara man inte uppträder där som socialdemokrat eller i något annat partis dräkt. Om man är bärare av partipolitiska ideologiska värden bör man stanna utanför kyrkoporten. Därinne ska bara de som själva anser sig fromma och opolitiska få vistas. Att tjäna Jesus gör man bäst på söndagen i gudstjänsten.
Vi kan inte tro att alla de som finns på detta partis vallista kan tycka så. Många av dessa gör goda kristna ideella insatser tillsammans med socialdemokrater och centerpartister i kyrkans viktiga solidaritetsarbete i vardagen.
I motsats till detta synsätt bejakar Centerpartiet och Socialdemokraterna den öppna och välkomnande folkkyrkan.
Ann-Mari Broberg (S) uttryckte det som så att kyrkan ska stå öppen och välkomnande var än man befinner sig på trons väg. Du ska vara lika välkommen till kyrkan som troende, tvivlande eller sökande. Kyrkdörren ska vara öppen, inte stängd! I vardagen, i samhället, och bland medmänniskorna omsätts din kristna livssyn i praktisk handling.
Söndagen den 17 september avgör Du. En öppen folkkyrka, eller den religiösa elitens kyrka.
Gör Din röst hörd!

facebook Twitter Email