Brottsligheten ska bekämpas

Med hela samhällets samlade kraft! Fler poliser OCH fler lärare. Skärpta straff OCH mer resurser till Kriminalvården. Slopad straffrabatt OCH en starkare socialtjänst.

Sverige står inför många utmaningar, ett av dem är otryggheten. Trots att brotten historiskt sätt blivit färre har de brott som begås blivit grövre, systematiska och mer hänsynslösa. Vårt samhälle vilar på att tryggheten upprätthålls av staten och ordningsmakten genom förebyggande åtgärder, upprätthålla lagar och straff dem som begår brott. Det finns inte en enstaka lösning för att minska brottsligheten och otryggheten. Det måste bekämpas med hela samhällets samlade kraft. Tryggheten på gator och torg är en viktig del av välfärden; därför vill vi fortsätta satsa på polis och brottsbekämpande åtgärder såsom:

 • 10 000 fler poliser 2024.
 • Avskaffa straffrabatten för 18 – 21 – åringar. 
 • Satsningar på polis, åklagarmyndigheten och kriminalvården. 
 • Ett 34 – punktsprogram mot gängkriminaliteten. 
 • Nya verktyg till polisen – t.ex. läsa krypterad information.

Samtidigt som vi gör en historisk satsning mot gängkriminaliteten, gör vi även en stor satsning på att se till att unga människor inte dras in i de kriminella miljöerna. Det gör vi genom att se till att hela samhället finns där och att satsningar görs på: 

 • Utökade medel till skolor i utsatta områden. 
 • Sociala insatser i socioekonomiska utsatta områden.
 • Förstärkning av språklighet i förskolan. 
 • Kraftig höjda generella statsbidrag till kommunerna. 

Det starka samhället måste även se till att skattebetalare inte behöver oroa sig över att skattemedel flyttas utomlands, att kvinnor inte ska vara rädda att gå ut på våra gator och att våra barn och barnbarn inte behöver frukta över miljöbrott. Därför satsar också den (S) ledda regeringen på:

 • Motverka skattefusk. 
 • Kraftigt ökat anslagen till brottsofferjouren och kvinnojourerna. 
 • Stora investeringar i klimatet och förbjudit skadliga kemikalier i Sverige och EU. 

Genom stora satsningar på fler poliser och fler lärare, skräpat straff och mer resurser till Kriminalvården, slopad straffrabatt och en starkare socialtjänst kan vi med hela samhällets samlade kraft trycka tillbaka otryggheten och brottsligheten.

Vill du var med och bidra till ett tryggare samhälle och ett tryggare Sverige, bli medlem i dag! Du kan anmäla ditt medlemskap vi denna länk >>> Bli medlem

facebook Twitter Email