Budget på Tjörn en följetong under sommaren och hösten?

Vi Socialdemokrater på Tjörn vill omfördela pengar i kommunens budget så att lagbunden verksamhet inom skolan ska få mer pengar.

Pengapåsen är lika stor men vi prioriterar barnen i förskolan och grundskolan likaså att folk på Tjörn ska ha tillgång till rent och tjänligt vatten.

Andra vuxenaktiviteter får mindre pengar då vi satsar 25 miljoner mer på barnen än minoritetsmajoriteten.

Det gör att vi Socialdemokrater tillsammans med Björn på Tjörn och Tjörnpartiet skapar förutsättning att sluta klyftorna i klassrummen och skapa en likabehandling för våra barn och elever och lever upp till kommunens strategi för god folkhälsa och social hållbarhet.

Konkret innebär vår budget att vi kan återställa elevhälsan och resurscentrum. Vi säkerställer också att det finns pedagoger och stöd för barn och elever med särskilda behov.

Vi vill också utveckla samverkan med idéburen offentligt partnerskap (IOP) och återskapa Livbojen som ett förebyggande hälsoarbete.

Psykisk ohälsa är en riskfaktor för att inte klara skolan.

All forskning visar att en god utbildning överensstämmer med goda levnadsvillkor och levnadsvanor,

Detta är exempel på god ekonomisk hållbar hushållning. Vi sluter klyftorna i klassrummen, arbetar förebyggande istället för brandkårsutryckningar och reparerar då skadan uppstått som vi vet oftast är dyrare.

Fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna

facebook Twitter Email