Aktuellt

Säkerhetspolitik

Världen var redan innan Corona-pandemin, på många sätt i ett känsligt läge. Med pandemins intåg har oroligheter, ostabiliteten och autoritära krafter fått ett uppsving. Det är på så vis viktigt att Sverige under Corona-pandemin och fortsättningsvis är en stark röst för fred, stabilitet och demokrati. För Socialdemokraterna är det av vikt att säkerhetspolitiken verkar på…

Läs mer

Hemlöshet

Vi vet av tidigare erfarenheter att olika former av kriser, oavsett om det är en pandemi eller finanskris, så påverkar det alltid de svagaste grupperna i samhället mest. En av dessa grupper som politiker sällan talar om, oavsett kris eller inte, är det hemlösa. Socialstyrelsen har sedan 1993 vart sjätte år kartlagt hemlösheten och i…

Läs mer

Socialtjänstlagen är viktig att värna.

Vi Socialdemokrater på Tjörn vill säga tack till regeringen för att den klarade att stå emot trycket! Vi tycker det är viktigt att följa socialtjänstlagen, som säger att kommunen har ansvar för alla som vistas i kommunen. Tänk själva, vilka mer skulle man kunna undanta, när det gäller rättighet till olika välfärdstjänster framöver om man…

Läs mer

Granskning av könsfördelningen

En granskning av könsfördelningen gällande kvinnlig representation i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Det man får ta med i beaktningen när man gör en granskning som denna är att de olika partierna är olika stora samt har olika många medlemmar. Vissa partier har kanske helt enkelt inte lika många kvinnor bland de…

Läs mer

Folkhögskola och högskola

I Coronapandemins spår har många arbetsgivare och företag varit tvungna att varsla sina anställda, men tack var regeringens stödinsatser har många i stället blivit permitterade. Socialdemokraternas förhoppning är att många nu kommer välja att söka sig till en utbildning och satsa på personlig utveckling. För många som saknar en gymnasieexamen och därav inte är behörig…

Läs mer

Ett humanitärt välfärds-samhälle värnar om de mest utsatta

Det numera välanvända citat av Gandhi att ”varje samhälle bör bedömas efter hur de behandlar sina mest utsatta” skall enligt Socialdemokraterna på Tjörn inte bara vara ord utan där vi tar avstamp för att skapa en gemensam välfärd och upprätthålla en värdegrund i samhället där alla blir sedda och kan få det stöd de behöver….

Läs mer
facebook Twitter Email