Aktuellt

Sverige och Tjörn skall vara tryggt för alla

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor. Vi ska fortsätta att pressa tillbaka kriminaliteten. Polisen behöver fler kollegor…

Läs mer

Detta vill Socialdemokraterna då det gäller framtidens skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna vill: Göra två skolnav, ett på Häggvallsskolan och ett på Bleketskolan för åk 4 – 9. Detta ger tillräckligt många elever för att kunna erbjuda allt det som läroplanen föreskriver för mellan och högstadiet. Göra skolorna i: Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Myggenäs och Fridas Hage till lågstadieskolor med följande: Förskoleklass – åk 3. Komplettering med…

Läs mer

Det föräldraförsäkringssystem Sverige har är unikt

Föräldraförsäkringen är en bidragande faktor, tillsammans med förskola och barnbidrag, till att Sverige kommit längre i jämställdhetsarbetet än andra länder. Det har varit en lång väg från 1974 då ca 500 pappor (0,5 procent) tog ut föräldrapenning. Det system Sverige har är unikt och är både generöst samt flexibelt. Föräldraförsäkringen har bidragit till att underlätta…

Läs mer

Psykiska ohälsan en av vår tids största folkhälsoutmaningar

Den 7 september släpptes boken ”For a better day” som sammanställt berättelser från barn och unga som fått svara på frågan om sina upplevelser kring psykisk ohälsa och vad de behöver för att kunna känna hopp om en bättre framtid. Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar, men även för oss en…

Läs mer

Stoppa sabotaget av utredningen om Framtidens skola på Tjörn!

Liberalernas sabotage av utredningen om Framtidens skola på Tjörn, måste stoppas!

Vi kräver att barnens bästa sätts i första rummet när vi ska besluta om skolans framtid. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att vi ska ha två nav för mellan och högstadiet -ett på Häggvallsskolan och ett på Västra Tjörn. För oss socialdemokrater var det självklart att Västra navet skulle utvecklas utifrån Bleketskolan. Men majoriteten ville…

Läs mer

Äldreomsorg

I välfärdsnationen Sverige kommer man i olika skeden i livet i kontakt med de olika förmåner välfärden ger. Det kan vara allt ifrån barnomsorg och skola, olika trygghetsförsäkringar, sjukvård, pensioner och omsorg på livets höst. Vi socialdemokrater anser dock att välfärdsnation Sverige måste kunna erbjuda äldre personer en bättre omsorg på livets höst. Det är på…

Läs mer
facebook Twitter Email