Aktuellt

Ordförande har ordet

Den 1 oktober beslöt den politiska kommunledningen att sparka vår kommunchef Ann-Britt Svedberg. Ann-Britt hade arbetat 3,5 år som kommunchef och hennes situation hade blivit allt mer ohållbar under tiden efter valet 2018.Den politiska ledningen på Tjörn bestående av Liberaler och Sverigedemokrater har skapat en arbetsmiljö i kommunledningen som gör kommunchefs arbetet omöjligt för vem…

Läs mer

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem i Sverige och ett problem som måste upp på tal oftare. Varje år dödas tusentals flickor och kvinnor över hela världen i hederns namn. De dödas av sina närstående manliga släktningar för familjens heder ska återupprättas. De handlar om att flickor och kvinnor inte får bestämma över…

Läs mer

Ann-Britt Svedberg får sluta som Tjörns kommunchef med omedelbar verkan

Jag skulle mycket hellre ha velat avpollettera de två kommunalråd som den blå-grön-svarta majoriteten valt, men det får jag överlåta åt kommuninnevånarna att göra i nästa val! Majoriteten valde från första stund efter valet, konfrontation istället för samarbete över blocken. De tog båda kommunalrådsposterna och alla 3 presidieposterna i kommunstyrelsen, så vi i oppositionen har…

Läs mer

Ökat bidrag till kommunerna, Tjörn lär få uppemot 40 miljoner

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen ökat bidragen till kommunerna rejält, Tjörn lär få uppemot 40 miljoner mer (vi har inte fått redovisningen i Tjörn ännu, en del gäller 2020 annat 2021, en del är stimulansbidrag annat är höjda reguljära bidrag) – så någon skattehöjning, som de styrande på Tjörn hade i beredskap att besluta…

Läs mer

Det är era händer som hållit oss uppe

I år firar sjukförsäkringen 65 år – en reform som drevs igenom av Socialdemokraterna och som fick bifall från övriga partier förutom Högerpartiet (Moderaterna). Reformens syfte var i grund och botten att ge vård efter människors behov – inte deras möjlighet att betala. Efter sex decennier är denna grundläggande princip, som många känner till, fortfarande…

Läs mer

A – kassa och Arbetsförmedlingen

I våras beslutade regeringen om att tillfälligt ändra reglerna gällande a – kassa. De tillfälliga reglerna trädde i kraft 13 april och gäller året ut. Regeringens beslut har gjort det lättare att få a – kassa genom att göra det lättare att uppfylla arbetsvillkoret (från 80 timmar per månad under sex månader, till 60 timmar) och alternativregeln…

Läs mer
facebook Twitter Email