Aktuellt

Sveriges kvinnor ska kunna uppleva att de har halva makten och hela tryggheten

Det finns åsikter som menar det inte sker något i politiken. Det enda politiker gör är att lova, lova och lova. Det är förstås tråkigt att människor upplever det så och det kan därför tålas att påminna om att det inte alltid är så. Den S-ledda regering har när det kommer till brottsbekämpning två prioriterade…

Läs mer

Arbetande män och kvinnor får Sverige att gå runt – det är vi tacksamma för.

Under det senaste året har sjukvården varit den fråga som väljarna anser är det viktigaste politiska frågan. Det är inte så konstigt och för S har frågan alltid varit aktuell eftersom vårt parti utgår ifrån att när individen är som svagast måste samhället vara som starkast. Det är därför sjukvården alltid varit viktig för oss….

Läs mer

Försvar och krisberedskap

För oss är syfte med Sveriges försvar att bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och vara med och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. För att göra det har vi flera verktyg – de två viktigaste är ett starkt försvar och militär alliansfrihet. Vi ser ingen motsättning med att…

Läs mer

Vi nöjer oss inte med E – utan satsar på en skola värd ett A

Vi har tidigare påtalat vikten av en stark skola och hur förödande de nedskärningar som genomförts har varit, både gällande studieresultat, arbetsmiljö och trygghet på våra skolor. Vi skulle kunna summera det förenklat och kortfattat med att kommunens skolresultat har mycket sämre förutsättningar idag än för några år sedan. Ingen kan utan att försöka försköna…

Läs mer

Utvecklingspotential för förskolan på Tjörn 2022

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Man ska också erbjuda omsorg och trygghet utifrån ett helhetsperspektiv. 2019-07-01 trädde en ny läroplan i kraft för förskolorna i vårt land. Man har uppdaterat texten i förhållande till lagstiftningen. Det är också en betoning på omsorg, lärande och utveckling. Förskolläraren har ansvar för undervisningen, det pedagogiska innehållet….

Läs mer

Behov av flexibla öppettider på förskola och fritidshem.

Det är viktigt att möta både barn och föräldrars behov av flexibla öppettider dag som natt på förskola och fritidshem. Behovet av flexibla tider för att lämna och hämta barnen på förskolan och fritidshem är stort bland de som jobbar skift eller pendlar till jobb i andra kommuner, t.ex. till Göteborg med kollektiv trafiken. Barn…

Läs mer
facebook Twitter Email