Aktuellt

Lärare och rektorer

Det finns i dagsläget en debatt om framtidens skola på Tjörn – den är viktig och den behövs. Oavsett var de olika skolnaven och skolorna kommer att ligga, måste innehållet vara av hög kvalite. 2008 när vi styrde, låg Tjörns skolor i topp. För att återigen nå dit måste lärarna, det vill säga, skolans viktigaste…

Läs mer

Patetiskt att Liberalerna anser att beslutet om skolstrukturen och västra navet är förhastat

Inför valet 2018 var den stora frågan skolstrukturen. Alla politiska partier var ute och talade i alla kommundelar. Åtminstone gjorde vi socialdemokrater det. Strukturförslaget var ute på remiss. Det har stötts och blötts. Aktionsgrupper har bildats utifrån olika bevekelsegrunder.  Därtill har diskussionerna kring utvecklingen av Tjörns skolor pågått under åtminstone ett decennium före valet 2018….

Läs mer

Föräldraskap kan vara utmanande

Att vara förälder är en fantastisk upplevelse men det kan också vara svårt. Genom ett barns liv kommer barnet men också dess föräldrar möta olika utmaningar och som förälder kan det vara svårt att veta hur man kan stötta sitt barn på bästa sätt. Dessutom är det många ensamstående föräldrar som saknar någon att bolla…

Läs mer

Socialdemokraterna om integration och mångfald

Bilden om mångfald och integration målas ofta upp som svart eller vit. Socialdemokraterna är inte ett parti och kommer inte vara ett parti som ser så enkelt på integrationen och mångfalden. Vi kommer inte välja mellan extremhögerns främlingsfientlighet eller vänsterns identitetspolitik. För att Sverige skall lyckas med  integrationen, krävs det att det finns en sammanhållning och…

Läs mer

Gymnasieskolan och yrkesutbildningar

Vi har under det senaste året sett hur samhället kraftsamlar och hur människor gjort solidariska uppoffringar för andra. En av de grupper som förtjänas att lyftas fram är eleverna, lärarna och all övrig personal inom den svenska gymnasieskolan. Medborgare i Sverige har många anledningar, att vara stolta över vår gymnasieskola – men likaså finns det…

Läs mer

Socialdemokraterna ger inte upp gällande Bleketskolan

Bland Tjörns politiska styrande minoritet råder oenighet kring Blekets fortsatta vara eller icke-vara. Det finns de som anser att Bleket bör bli en del av historien och en ny högstadieskola byggas i Skärhamn. På grund av att en gemensam ståndpunkt ej kunnat nås så har skolutredningar avlöst varandra och man drar ut på beslutsfattandet vilket…

Läs mer
facebook Twitter Email