Aktuellt

Heltid en rättighet och deltid en möjlighet

Heltidsresan är precis som namnet låter – en resa mot heltid. Det är därför av den anledningen beklämmande, men framför allt ledsamt att ta del av hur illa Tjörns kommun skött arbetet med att heltid skall vara en norm. Tjörns kommun har till skillnad från många andra kommuner kommit igång senare, men har av den…

Läs mer

Schysta villkor för restaurangerna!

Nu slamras det med kastruller och slevar. Bidragen uteblir. Restaurangägarna kräver stöd av skattebetalarna. Men man kan undra om alla som nu skramlar har rent mjöl i restaurangdegen? Har de betalt avtalsenliga löner? Betalt in arbetsgivaravgifter? Låtit sin arbetande personal få skydd av fackliga rättigheter? Tagit emot schysta råvaror, skattade alkohol- och tobaksprodukter? Osv. Har…

Läs mer

Heltidsresan ingen möjlighet utan en rättighet.

Det sköljer en våg över landet som kallas Heltidsresan. Det är ett sätt att skapa en värdig anställning för i huvudsak alla kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Tanken är att de anställda ska kunna ha en lön som genererar en värdig pension samt sjukpenning och som går att försörja sig på i olika…

Läs mer

Klimatpolitik

I många familjer under helgerna, har säkert vädret varit ett ämne för diskussion. Varför har det inte kommit någon snö och varför är det fortfarande så milt ute? Vissa glädjas över faktumet, andra bävar inför svaret och vissa bryr sig inte ens. Men det är ett faktum att vädret inte är som det var förut,…

Läs mer

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

En grupp som sällan uppmärksammas är de människors som tillhör någon av de personkretsar som går under lagen om stöd och service. LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt…

Läs mer

Det är era röster som räknas

Socialdemokraterna är, och har alltid varit, arbetarnas parti. Innebörden av detta är att vi vill ta tillvara på individens intressen genom vår politik. Vi vill att alla människor skall känna sig jämlika, rättvist behandlade och ha en känsla av att deras intressen blir tillvaratagna och deras röster blir hörda. Detta är en av anledningarna till…

Läs mer
facebook Twitter Email