Kallelse till medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 28 januari klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Miljöpolitik. Med oss har vi Melisa Nilsson, (S)-politiker i Stenungsunds kommun. På programmet: Vi startar med en föredragning om miljöpolitik med kvällens gäst Melisa Nilsson. Nominering av vår kandidat till ersättare i Överförmyndarnämnden. Behandling av inkommen motion. Läget i riks- och kommunpolitiken. Övriga aktuella politiska frågor Kaffe serveras från 18:30. Ta gärna…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 10 december klockan 19.00, i matsalen på Billströmska Folkhögskolan

Kvällens tema är integration och kvällens gäst är Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson. Integration, kvällens tema Motionsbehandling Val av våra ombud till distriktetskongressen. Tjörns nomineringar till uppdrag i partidistriktet Rapport om läget i kommunen. Övriga aktuella politiska frågor. Lite Jul inspirerad förtäring serveras från 18.30! Ta gärna med dig någon ny medlem till detta möte! Välkomna! Vi…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 19 november klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är facklig/politisk samverkan och läget i Göteborgs politiken. Med oss har vi Jonas Attenius kommunalråd i Göteborg På programmet: Kvällens gäst är Jonas Attenius. Han kommer att inleda en diskussion om facklig/politisk samverkan och läget i Göteborgs politiken. Vi väljer våra representanter till ersättare i Tjörns hembygdsförening och socialnämnden. Information om det politiska…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 22 oktober klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är våldet i samhället och inte minst våldet som drabbar kvinnor och barn i nära relationer. Med oss har vi Marie Erlandsson från kvinnojouren i Stenungsund. På programmet: Kvällens gäst är Marie Erlandsson från kvinnojouren i Stenungsund. Hon kommer att inleda en diskussion om vad vi alla kan göra för att minska våldet…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 24 september klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är budget. Med oss har vi Aylin Fazelian vår nyvalda Distriktsordförande och riksdagsledamot. På programmet: Kvällens gäst Aylin Fazelian kommer att inleda en diskussion om aktuella politiska frågor och då speciellt om regeringens budget för 2020. Information om det politiska läget i kommunen efter kommunens budgetbeslut. Aktuella politiska frågor. Kaffe serveras från 18:30.Mötesvärdar:…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Tisdagen den 27 augusti klockan 19.00, i Humlans lokaler

Kvällens tema är Skolan på Tjörn. Med oss har vi Lena Eriksson Förvaltningschef och Magnus Lindell, lokalstrateg båda i Tjörns kommun. På programmet: Diskussion om skolan på både kort och lång sikt. Nomineringar till Barn och utbildnings- och kulturnämnden. Är du intresserad eller vill nominera någon, hör av dig till valberedningens sammankallande Maud Hultberg via…

Läs mer
facebook Twitter Email