Kyrkovalet

Avslöjande kyrkovaldebatter på Tjörn

Två kyrkovalsdebatter har hållits mellan de fyra nominerings-grupperna på Tjörn. Klarhet har vunnits i centrala frågor. Öppenhet och tolerans står mot instängdhet och intolerans

Sverigedemokraternas vulgära och ohederliga argumentation går som en röd tråd även i den kyrkopolitiska argumentationen. Tydligen finns det, tror partiets representant, röster att vinna med insinuationer, halvsanningar och rena lögner. Historiska förebilder finns ju för den typen av argumentation, som ställer människa mot människa. Av representanten för Framtidens kyrka i Tjörns pastorat, har vi lärt…

Läs mer

Kyrkovalet den 17 september

Här är några av de socialdemokratiska kandidaterna på fullmäktigelistan. Du kan kryssa tre av dessa eller några andra på vår kyrkofullmäktigelista. Röstberättigad är den som fyllt 16 år och döpt i svenska kyrkan

Vi har 26 namn på fullmäktigelistan. På bilderna här ovan och via klickbara länkar vid namnen här nedan presentera vi några av dessa personer Ann-Mari Broberg, Lars Olof Henriksson, Gunilla Josefsson, Mikael Pettersson, Inger Bengtsson, Magnus Claesson, Christy Whiddon, Mona Oalusson Följande personer finns med på vår valsedeln till kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat: Ann-Mari Broberg, Klövedal Lars-Olof Henriksson,…

Läs mer

Tro och politik

”En del förfasas över att politiska partier är med i kyrkan och vill att endast de ”skriftlärde” ska uttolka ”sanningen”. Texten nedan är ett av ”Tro och solidaritets” svar på detta. I kyrkovalet den 17 september behövs röster för denna hållning. Med hjälp av en socialdemokratisk valsedel!

Suget efter etiska perspektiv på politik är idag starkt. Religionens inflytande på politik, konflikter och politiska skeenden kan vara betydande. När detta missbrukas kan religionen bli ett politiskt gift. Politiserad religiös fundamentalism delar upp en komplex värld i vi och dem, onda och goda, och gör tillvaron mer svart-vit. Därigenom legitimerar den ibland till och…

Läs mer

Till DIG som funderar över Svenska Kyrkan….!

Den 17 september är det val till kyrkan. Val? Hur då? Kyrkan? Jo, Svenska kyrkan är en ”förening” där olika beslutande organ över den Svenska kyrkan ska väljas. Kyrkans riksdag som är Kyrkomötet, kyrkans landsting som är Stiftet och kyrkans kommun som heter Tjörns pastorat. Vad angår detta Dig?

Du som kanske tillhör dem som gärna går i kyrkan på söndagar, eller tillhör Du dem som hellre går ute vid havsbandet och får en andlig upplevelse där, men som ändå tycker det är viktigt att kyrkan finns? Kanske ber Du ”Gud som haver barnen kär” innan du ska somna och uppskattar att din familj…

Läs mer

En öppen och demokratisk folkkyrka

Svenska kyrkan är och ska vara en öppen och samhällsengagerad kyrka. Alla människor är välkomna, oavsett var de befinner sig på trons väg. När andra stänger ute och pekar finger, vill vi att kyrkan ska välkomna.

Som aktiva socialdemokrater i Svenska kyrkan vilar vårt engagemang dels på en religiös övertygelse kring Jesu Kristi lära, dels på viljan att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och utveckla en kyrka som är relevant både i tradition och förnyelse. I höstens val sammanfattas vårt budskap i tre övergripande formuleringar: ’ en öppen och välkomnande folkkyrka…

Läs mer
facebook Twitter Email