För dig som medlem

Bygg en ny förskola och skola i Skärhamn!

Att bygga en ny förskola och skola i Skärhamn föreslog vi i Barn-och utbildningsnämnden. Förra året upptäcktes att en stor del av Skärhamns skola var angripen av mögel. Det är bara matsalen, utrymmet för förskoleklasserna och åk 1 som inte är angripna. Det är alltså nästa hela skolan som är i akut behov av nya…

Läs mer

Hur många kommer dö av SD-regeringens dumsnålhet?

Den 23 september vaknade svenskar i allmänheten och Stenungsundsborna i synnerhet av ett lerskred som omfattade ett 700 meter långt och 200 meter brett område. Endast tre dagar innan lerskredet, presenterade regeringen sin budget, och klimatslakten hade blivit ett faktum. De 140 miljoner som i år går till kommunernas arbete med klimatanpassning krymper till 90…

Läs mer

Vad händer med Tjörns skolor?

Vi läser i insändare på insändare i lokalpressen att orsaken till att det inte händer något med skolstrukturen på Tjörn är ”Sossarnas” fel. Att vi är oansvariga som ger uttryck åt våra visioner och tankar om en bättre skola här på Tjörn. Detta är en fråga som stötts och blötts många gånger de senaste åren….

Läs mer

Att skapa välfärd och livskvalitet för alla del 2.

Ompröva, utreda, flytta, förhala en tydlig strategi från majoriteten! I december 2021 skrev jag om vikten av välfärd och livskvalitet för alla. Att behovet på nordöstra Tjörn är stort av olika sorters boende, men framför allt ett Särskilt boende då denna boendeform helt saknas i denna del av Tjörn. Det fanns i artikeln en historisk…

Läs mer

Ungdomsdialog; ”Pizza, prat och politik”

Vi politiker blev den 2:e mars inbjudna till Häggvallsskolan för att träffa ungdomar och lyssna in deras frågor och funderingar. Det var ett lyckat arrangemang, rätt många politiker kom, dock inte från alla partier – men socialdemokraterna var väl representerade. Och så självklart ett gäng med ungdomar i åldrar mellan 13-17 samt några äldre ungdomar….

Läs mer

Skollagen har fått ny lydelse, vi kommer noga att följa hur Barn och Utbildningsnämnden kommer att hantera detta!

Elevhälsan i skollagen —25 § i Skollagen har fått ny lydelse! Utdrag ur proportion och betänkande:I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare,skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan…

Läs mer
facebook Twitter Email