Övriga politiska inlägg

Första Maj firandet i Skärhamn på Tjörn 2018

Arrangörer var LO-Facken och Socialdemokraterna i de tre kommunerna inom STO Regionen, Stenungsund, Tjörn och Orust

 Här följer ett litet collage över förstamajfirandet i Skärhamn 2018. Ungefär 150 demonstrationsdeltagare samt Stenungsunds musikkår ställde upp utanför kommunhuset i Skärhamn för att marschera till Saga huset. Här ser vi blandandra Benny Halldin, Anna Johansson, Fabian Gustavson och Janette Olsson marschera genom Skärhamn. Benny Halldin som är ordförande för Socialdemokraterna på Tjörn och är värd för årets…

Läs mer

Sverige på rätt väg…eller?

Det måste byggas fler bostäder För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har…

Läs mer

Sverige på rätt väg…eller?

Skolan. Där läggs grunden för resten av våra liv

  Därför ska Sverige ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det är grunden i den svenska modellen och det samhällsbygge vi socialdemokrater står…

Läs mer

Sverige på rätt väg…eller?

Arbetsrätt och schyssta villkor

I Sverige finns vissa grundläggande regleringar av arbetsmarknaden i lagstiftning. I övrigt innebär den svenska arbetsmarknadsmodellen att parterna – genom kollektivavtal – har ett mycket stort ansvar för regleringen av lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Även uppgiften att se till att kollektivavtalen respekteras vilar på avtalsparterna själva. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och…

Läs mer

Avslöjande kyrkovaldebatter på Tjörn

Två kyrkovalsdebatter har hållits mellan de fyra nominerings-grupperna på Tjörn. Klarhet har vunnits i centrala frågor. Öppenhet och tolerans står mot instängdhet och intolerans

Sverigedemokraternas vulgära och ohederliga argumentation går som en röd tråd även i den kyrkopolitiska argumentationen. Tydligen finns det, tror partiets representant, röster att vinna med insinuationer, halvsanningar och rena lögner. Historiska förebilder finns ju för den typen av argumentation, som ställer människa mot människa. Av representanten för Framtidens kyrka i Tjörns pastorat, har vi lärt…

Läs mer

Tro och politik

”En del förfasas över att politiska partier är med i kyrkan och vill att endast de ”skriftlärde” ska uttolka ”sanningen”. Texten nedan är ett av ”Tro och solidaritets” svar på detta. I kyrkovalet den 17 september behövs röster för denna hållning. Med hjälp av en socialdemokratisk valsedel!

Suget efter etiska perspektiv på politik är idag starkt. Religionens inflytande på politik, konflikter och politiska skeenden kan vara betydande. När detta missbrukas kan religionen bli ett politiskt gift. Politiserad religiös fundamentalism delar upp en komplex värld i vi och dem, onda och goda, och gör tillvaron mer svart-vit. Därigenom legitimerar den ibland till och…

Läs mer
facebook Twitter Email