Därför står jag bakom vårt budgetförslag

Jag är gruppledare för Socialdemokraterna, Björn på Tjörn och Tjörnpartiet i Barn och utbildningsnämnden. I vår grupp vill vi lyfta fram, vad vi kan åstadkomma för barn och pedagoger med vår budget som ger 25 miljoner mer i detaljbudget, än SD:s och minoritetsmajoritetens budget.

Det som gör att jag vill att ledamöterna i Kommunfullmäktige ska bifalla vår budget är möjligheten att sluta klyftorna i klassrummen och skapa en likabehandling för våra barn och elever och leva upp till kommunens strategi för god folkhälsa och social hållbarhet.

För skolan innebär det konkret att återställa elevhälsan och resurscentrum så det blir relevant för elevantalet i vår kommun. Vi ska också säkerställa att det finns pedagoger och stöd för barn och elever med särskilda behov.

Nedsatt psykisk hälsa är en riskfaktor för att inte klara skolan. All forskning visar att en god utbildning överensstämmer med både goda levnadsvillkor och levnadsvanor.

Därför är det viktigt att skapa förutsättning för pedagoger, barn och elever, att klara målen i skola och förskola.

Detta är exempel på god ekonomisk hållbar hushållning. Vi sluter klyftorna i klassrummen, arbetar förebyggande istället för att göra brandkårsutryckningar och reparerar då skadan uppstått och som vi vet oftast är dyrare.

Maud Hultberg

Andre vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email