De ungas hälsa kan inte vänta

I know we could live tomorrow
But I know I live today”

Så går refrängen till den sång av Laleh som blev hennes stora genombrott och som skildrar hur de unga lever i stunden.

De lever här och nu och framtiden känns oändligt långt bort. Vi kan nog alla minnas den klena tröst som orden ”det blir bättre när du blir äldre” gav när man uppslukades av tonårens intriger och problem.

Konflikter mellan kamrater, olycklig kärlek och rädslan för att inte passa in.
Det är därför så otroligt viktigt att kunna möta de unga där de är, innan de där känslorna som skaver växer till något större.

Trots detta räcker resurserna inte till och skolans elevhälsa är inte tillräckligt omfattande för att de skall finnas tillgängliga på våra barns skolor varje dag. Detta leder inte bara till ökad risk för psykisk ohälsa hos våra unga utan också till en frustration och en känsla av otillräcklighet hos skolans personal.

Om man ser en ung människa som mår dåligt vill man inte behöva be dem att vänta för att skolkuratorn inte kommer till skolan förrän om några dagar.

De flesta ungdomar känner sig inte bekväma med att dela med sig av allt till sina föräldrar, och många föräldrar känner sig inte rustade att hantera en tonårings existentiella ångest. Samtidigt kan det vara ett stort steg för en ung person att ta kontakt med ungdomsmottagning eller annan vårdinrättning, speciellt nu då pandemin gjort att det oftast saknas drop in-mottagningar utan allt kräver planering.

En annan anledning till att elevhälsans ökade närvaro på våra skolor är så viktig är också att det krävs en grund av tillit för att ungs människor skall vilja komma och dela med sig av sina innersta tankar. Den tilliten kräver att elevhälsan är synlig på skolan och har tid för att bygga relationer.

Något som bland annat kan ske genom det förebyggande och främjande arbete som är lagstadgat, men tyvärr ofta får stryka på foten då elevhälsan får mindre resurser. En del av det förebyggande och främjande arbetet kan till exempel vara att komma ut i klasserna och tala om hur man förebygger stress, faror på nätet eller relationer. Förutom att elevhälsan då gör sig synlig så är en av de stora fördelarna med detta att de når ut till alla elever, och inte endast de som annars skulle ha sökt upp dem.

Skolverket poängterar även att när de skriver att skolan enligt lag skall ha en tillgänglig elevhälsa så innebär detta att de för de unga skall upplevas som detta. Både genom var på skolan de sitter, hur ofta de är där och hur lätta de är att komma i kontakt med.

De ungas sätt att tänka kan också lära oss någonting viktigt, och det är att den elev som är femton år idag kommer att vara arton om bara tre år. Det är med andra ord nu det gäller. Skall vi kunna vända den fortsatt ökande siffrorna gällande ungas psykiska ohälsa så får vi kanske ta till oss av Lalehs ord och inte vänta mer, utan ge elevhälsan de resurser de behöver redan idag.
”I know we could live tomorrow
But I don’t think we should wait!”

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden

facebook Twitter Email