Den politiska demokratin är verkligen satt på undantag i Tjörns kommun.

Vi i den politiska oppositionen: Socialdemokraterna, Björn på Tjörn-moderaterna och Tjörnpartiet fick tillsammans 40 % av rösterna i senaste kommunalvalet. Vi har därför 17 av kommunfullmäktiges 41 ledamöter.

I presidierna i de 4 nämnderna har vi fått utse andre vice ordförande posten, helt enligt reglerna.

Men i Kommunfullmäktige och i Kommunstyrelsen, de två högsta instanserna i Kommunen, där har majoriteten och deras två stödpartier V och SD tillsammans valt alla de 6 ordförandeposterna. Oppositionen har således inte fått välja någon andre vice ordförande post i ledningen för dessa grupper.

Varför är detta viktigt då?

Jo för presidierna som består av en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande leder arbetet i grupperna.

Det är meningen att man i de representativt sammansatta presidierna, ska vara överens om förutsättningarna och formerna för arbetet i de politiska organen i kommunen. Men vi har alla sett hur presidierna har hindrat oppositionen från att ta upp frågor och hur en punkt på dagordningen bara tas bort inför ett möte, utan motivering, när majoriteten tycker att det inte ska diskuteras. Oppositionen undanhålls också viktig information.

Det finns reglemente som beskriver hur det ska gå till. (ligger tom på Kommunens hemsida) Men det struntar majoriteten i.

Vi i oppositionen hindras från att ens lyfta denna fråga.

Vad som komplicerar bilden är att alla i dessa presidier har ett fast arvode.

Genom att majoriteten väljer alla 6 posterna till sig, har de kunnat ”köpa” partiernas lojalitet, med arvoderade ledamöter från 6 partier, hur små partierna än är. Vi i 17-ledamöters-oppositionen har ingen sådan arvoderad ledamot till vår arbetsgrupps förfogande.

Jag förfäras över maktfullkomligheten och Härskarteknikerna.

Jag har varit mycket i Västafrika och måste säga att jag känner igen diktaturfasoner, när jag ser dem.

Vi fortsätter oförtrutet att hävda vår ( och just nu , 40 % av Tjörnväljarna) rätt. Vi kan inte tystas.

Rosalie Sanyang, ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email