Det föräldraförsäkringssystem Sverige har är unikt

Föräldraförsäkringen är en bidragande faktor, tillsammans med förskola och barnbidrag, till att Sverige kommit längre i jämställdhetsarbetet än andra länder.

Det har varit en lång väg från 1974 då ca 500 pappor (0,5 procent) tog ut föräldrapenning.

Det system Sverige har är unikt och är både generöst samt flexibelt.

Föräldraförsäkringen har bidragit till att underlätta för familjer att få ihop livspusslet och för att göra det möjligt att ha både barn, familj och arbete samtidigt.

Sverige är även det land i världen som har en av de högsta andelarna av arbetsdeltagande kvinnor, vilket inte hade varit möjligt utan föräldraförsäkringen.

Under 2020 betalades det ut totalt 32,7 miljarder kronor i form av föräldrapenning. Av det beloppet betalades 65 procent ut till mammor och 35 procent till pappor. Från 0,5 procent av papporna som tar ut sina föräldradagar till 35 procent är bra.

Socialdemokraterna har i regeringsställning varit drivande för ett mer jämställt uttag. 1995 kom den första reserverade månaden för pappor, 2002 den andra och 2016 den tredje så kallade pappamånaden. Alla de åren har Socialdemokraterna styrt Sverige.  

Ett uttag hos pappor som ligger på 35 procent är dock inte tillräckligt.

Socialdemokrater vill se ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Men vi vet också att normer i samhället och attityder på arbetsplatser sätter käppar i hjulet för den utvecklingen. Det är till exempel kvinnor som antingen slutar jobba eller väljer att arbeta deltid när barnen är små. Något som hos kvinnor kommer ge avtryck livet ut, i from av bland annat sämre pensioner.

Socialdemokraterna vill att fler skall se, speciellt pappor, att det är en unik möjlighet att få betalat för att umgås med barnen när de är små och skapa en relation till dem. Vi anser även att barn har rätt till en nära relation till båda sina föräldrar.

Därför är det viktigt för oss Socialdemokrater med en bra föräldraförsäkring och ett jämställt uttag av den.

För att öka barnens rätt till sina föräldrar och för att öka jämställdheten vill vi att föräldraförsäkringen individualiseras och delas i tre delar. En till mamman, en till pappan och en som familjen själva skall får bestämma fördelningen av.

Vi vill dessutom att taket i den tillfälliga föräldrapenningen (även kallad vab) höjs för att öka jämställdheten och att fler pappor skall vara hemma med sina sjuka barn.  

facebook Twitter Email