Du skolaktivist före valet

Känn Dig blåst av Alliansen på Tjörn efter valet!

Kommer Du ihåg vad en samlad Allians lovade före valet? Jo, lägg ned den skolstrukturutredning de själva startade och behåll alla skolor och löftet var ytterligare att låta klass 6 lämna högstadierna. Käckt och lätt. Bra kanske du tyckte.

Några dagar efter valet samlades kommunstyrelsen till möte. Frågan om skolutredningen var på dagordningen. Nu skulle vallöftet infrias. Lägg ned skolutredningen! Men tji vad vi bedrog oss. Kommunchefen föredrog hur långt skolutredningen fortskridet och hur man följt uppdraget från i våras.

  • Men, inflikade Benny Andersson (S), har inte den lagts ned?
  • Nej, svarade kommunchefen den fortlöper som förut.

Då vände sig Benny Anderson till kommunalrådet och sa att utredningen lovade ni ju lägga ned. Martin Johansén, kommunalråd, oberörd liberal, tillsammans med sina allianskollegor från C, KD, M, MP svarade med tystnad. Utredningen fortskrider precis som förut!

Till det kan nu fogas att inga pengar har avsätts i investeringsbudgeten till de omfattande skolbyggnader som behövs bl.a med tanke på bristen på klassrum när sexorna skall tillbaka till ”mellanstadierna”. Inga pengar heller till omfattande nödvändiga ombyggnader av skolorna i Rönnäng och Bleket.

Men, och där infrias ett vallöfte, 88 miljoner kronor till ett nytt kulturhus i Skärhamn!

facebook Twitter Email