En likvärdig skola

En av anledningarna till att Socialdemokraterna behöver bli i styrande majoritet på Tjörn och fatta ett snabbt beslut om skolstrukturen är för att det skall kunna skapas en likvärdig skola i hela kommunen.

Som det ser ut nu så går årskurs 6 kvar på Skärhamns skola medan andra delar av Tjörn har elever som får lämna sina mellanstadieskolor och börja på årskurs 6 på Häggvallsskolan. Detta innebär att dessa elever dels får anpassa sig en helt ny miljö det läsår de skall få sina första betyg, dels att dessa betyg skall sättas av lärare som inte kunnat följa elevernas tidigare utveckling.

Att detta har en påverkan på resultaten har kunnat ses när man jämför betygen bland årskurs 6 på Tjörns olika skolor. Att ha så olika förutsättningar i sitt lärande innebär inte en likvärdig skola. Dina möjligheten i skolan skall inte bero på var i kommunen du är bosatt.

Förutom ovan nämnda problem är Häggvallsskolan inte anpassad lokalmässigt för att ta hand om årskurs 6. Det råder brist på salar och eleverna riskerar att hamna i en utsatt situation när de så tidigt använder sig av samma lokaler som äldre elever.

Nuvarande skolledning på Häggvallsskolan har verkligen axlat sitt ansvar med de resurser som finns att tillgå och försökt skapa en miljö med mer uppdelning mellan årskurserna, ökad trygghet och komplettering inom både elevhälsa och pedagoger.

Detta är dock inte nog och är dessutom en kostnad som hade kunnat undvikas om den nya skolstrukturen redan hade varit beslutad om och styrande politiker redan tidigare hade lyssnat på den oro som kommunens föräldrar gett uttryck för.

Tjörn behöver ett nytt styre – rösta på Socialdemokraterna för en skolpolitik som ser till barnens bästa.

facebook Twitter Email