En offensiv socialdemokrati!

Vad innebär det att Vänsterpartiet på Tjörn samarbetar med Sverigedemokraterna? Att Miljöpartiet på Tjörn gör gemensam sak med dessa och Moderaterna och KD?

Jo, att personfrågor, uppdragshunger och arvodesbegär går före politiken. Politiken som, vi socialdemokrater menar, ska vara ett uttryck för att först och främst tjäna tjörnbornas intressen i stort och inte enskilda ledamöters plånbok och personliga prestige.

Socialdemokraterna på Tjörn har alltid valt en annan väg än dessa ”brödpolitiker”. Visst, vi vill åt makten, men vi ser politiken som ett redskap att först och främst göra ett land, en region, en kommun bättre.

Är det så Du också tycker att politiken ska tjäna? Kom med i socialdemokraterna här på Tjörn, eller i den kommun du bor! Nu börjar en ny mandatperiod och alla krafter behövs för att vända en tragisk politisk utveckling rätt.

I Tjörns kommun har vi rivstartat med ett tiotal motioner, som ska kunna göra Tjörns kommun bättre. I Regionen har den nygamla majoriteten av Alliansen och Miljöpartister fortsatt neddragningarna på sjukhusen (se Sahlgrenska, Kungälvs lasarett) trots miljardöverskott!!! Och i riksdagen kämpar Stefan Lövèn om makten för att kunna genomföra delar av socialdemokraternas valprogram för en bättre välfärd och ett tryggare land för alla.

På annan plats på vår hemsida kan du läsa mer utförligt om dessa förslag!

Men viktigt: Du behövs för att stärka demokratin och välfärden! Du behövs som medlem i socialdemokraterna!

facebook Twitter Email