En öppen och demokratisk folkkyrka

Svenska kyrkan är och ska vara en öppen och samhällsengagerad kyrka. Alla människor är välkomna, oavsett var de befinner sig på trons väg. När andra stänger ute och pekar finger, vill vi att kyrkan ska välkomna.

Som aktiva socialdemokrater i Svenska kyrkan vilar vårt engagemang dels på en religiös övertygelse kring Jesu Kristi lära, dels på viljan att på ett ansvarsfullt sätt förvalta och utveckla en kyrka som är relevant både i tradition och förnyelse.
I höstens val sammanfattas vårt budskap i tre övergripande formuleringar:

’ en öppen och välkomnande folkkyrka

’ en kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt

’ en kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Vår kyrkopolitik bygger på våra socialdemokratiska värderingar och på den mångåriga erfarenhet vi har av konkret kyrkopolitiskt arbete i församlingar, pastorat, stift och kyrkomöten runt om i landet.

Därför om Du vill stå upp för, och bygga vidare på, idén om den öppna folkkyrkan och står upp för allas lika rätt och värde, finns socialdemokraterna som en röst för Dig och Svenska kyrkan!

facebook Twitter Email