Ett starkare samhälle som bygger på en helhetssyn utifrån invånarnas behov.

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen.

Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen.
Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.

Pandemin har visat på betydelsen av en generell och gemensamt finansierad välfärd. Samtidigt har pandemin också satt strålkastarljuset på behoven inom vården, skolan och omsorgen.

Tillgängligheten i sjukvården måste bli bättre och köerna måste kortas, inte minst för alla som fått planerad vård uppskjuten under pandemin.
Det behövs även fler kollegor och bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen.
För att lyckas med detta måste välfärden få kosta.

Här är några av satsningarna för en starkare välfärd:

  • Sjukvården stärks: Coronaköerna ska betas av, bättre villkor för personalen, fler ska kunna studera till vårdyrken och decentraliserad vårdutbildning i hela landet, förlängd satsning för förlossningsvård och kvinnors hälsa, stärkt satsning på psykisk ohälsa
  • Sjukförsäkringen blir tryggare: Bland annat höjt tak i sjukpenningen.
  • Tryggare ålderdom: Trygghetspension, förstärkt bostadstillägg för pensionärer, införande av fast omsorgskontakt, förstärkt äldreomsorg, förstärkning av äldre-omsorgslyftet, yrkessvenska i välfärden, avgiftsfri pneumokockvaccin för 75+.
  • Starkare trygghetssystem: Avskaffad skatteklyfta för personer med sjuk-och aktivitetsersättning, förstärkt bostadstillägg för personer med sjuk och aktivitetsersättning, höjt underhållsstöd för 7-10-åringar, förstärkt assistansersättning, höjd garantinivå i sjuk-och aktivitetsersättningen.
  • En jämlik skola: Kunskapssatsning efter pandemin, kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämnesbetyg i gymnasieskolan, skärpt kontroll av konfessionella inslag, högskolebehörighet på yrkesprogrammen, professionsprogram för skolpersonal, ökad jämlikhet och fortsatt utbyggnad av likvärdighetsbidraget.
  • Kultur, idrott och demokrati: Produktionsincitament för film, stärkta bibliotek, förintelsemuseum, stärkt arbete med nationella minoriteter och samiska språk, reklamskatten avskaffas, satsning på barn-och ungdomsidrott, mediestöd, digitalisering av kulturarvet, förstärkningar av kultursektorn.
  • Vi påbörjar familjeveckan.

Den S – ledda regeringens satsningar kommer resultera i att Tjörns kommun får ett tillskott på 12,3 miljoner kronor för 2022. Tillskottet består för Tjörns del av två delar – generella statsbidrag (8,8 miljoner) och äldreomsorgslyftet (3,5 miljoner).

Tillskottet möjliggör att kommunen slipper avsätta kommunala skattemedel eller omprioritera bland utgiftsposterna för att till exempel genomföra äldreomsorgslyftet (= de som jobbar inom äldreomsorgen har möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde).

De styrande har nu ett val att använda pengarna på ett klokt sätt. För oss är valet självklart, vi satsar på ett starkt samhälle som bygger på en helhetssyn utifrån kommuninvånarnas behov.

Såhär ser våra prioriteringar ut:

  • Mer pengar till skolan – vi vill att eleverna ska leva sin skoltid inte överleva den. 
  • Stoppa läckaget av pengar och vatten genom nya VA – satsningar.
  • Mer pengar till socialnämden – heltidsresan skall utförs utan några begränsningar.

Socialdemokraterna har genom sin politik gjort fattigsverige till en god hemvist för folket och gett arbetare, kvinnor och män de verktyg de behöver för att slå sig fria. Trots detta, står Sverige i dag inför liknande problem och dåtidens bojor finns kvar men i annan skepnad.

I vårt samhälle är arbetet viktigare än allt. Därför satsar vi på vår välfärd för det är där framtidens jobb skapas. Vi vill ha ett samhälle där alla ska få vara med att bidra och utvecklas; och på den vägen vill vi skapa frihetens, jämlikhetens och solidaritetens samhälle, vilket är socialdemokratins framtidsmål. 

Tycker du som vi?

Bli medlem, börja med att klicka på >>> denna länk och hjälp oss att tillsammans bygga ett starkare samhälle – ett starkare Sverige!

facebook Twitter Email