Fakta och förståelse eller spott och spe

Ja, man kan förhålla sig olika till varandra när man engagerar sig i politiken. Trots den helt unika Covid 19-situation som världen befinner sig så förnekar sig inte borgerliga politiker på Tjörn.

Oppositionen på Tjörn, med Socialdemokraterna i spetsen, är helt och fullt inställda på att skapa rimliga förutsättningar för att fortsätta driva det politiska arbetet framåt. Vi är också inställda på att hitta lösningar för att stötta såväl företagare som föreningsliv (se våra förslag i ”Så klarar vi att hålla Tjörn flytande under pandemin”).

Men vi är inte beredda att lämna carte blanche till de styrande. Det handlar återigen om att vi saknar insyn och får otillräcklig information, eller att man helt enkelt inte tänkt klart gällande hur det politiska arbetet ska genomföras, fysiskt och digitalt.

Vid kommunstyrelsens möte gällande kvittning vid bantning av fullmäktige fanns inget färdigt förslag till avtal. Vi behöver ha klarare besked och inte svepande ordalag om hur det skall iscensättas. När vi efterfrågar mer underlag över hur det skulle gå till får vi ingen respons.

Vi inser självklart att det är en knepig situation, där vi alla måste hjälpas åt för att hitta lösningar, men det är orimligt att Socialdemokraterna ska ta ansvar för majoritetens oförmåga.

Därför blir vi bestörta över hur Tjörns ledande moderata politiker, Bo Bertelsen, uttrycker sig om det politiska arbetet och hur han tar heder och ära av en kollega i oppositionen.

Vi finner det helt orimligt att i en mejlkonversation gällande hur vi ska samarbeta under Corona-krisen skriva att Socialdemokraterna ”i princip bara kastat skiten kring er på olika sätt” och att ”de där vackra orden som ni stundtals författat är inget annat än rent skitprat”. Lägg därtill att Bo Bertelsen angriper Benny Halldin (som för övrigt inte var aktiv i mejlkonversationen) och anklagar honom för destruktiv politik sedan 2010!

Vad vill man uppnå med ett sådant beteende? Samförstånd? Det vilar ett tungt ansvar på kommunalrådet och kommunfullmäktiges ordförande att leda det politiska arbetet i Tjörns kommun. Vi ser fram emot att Martin Johansen och Anders G Högmark agerar med tydlighet och skapar förutsättningar för demokratin på Tjörn.

Socialdemokraterna på Tjörn är ett folkrörelseparti. Det visar sig genom att vi har en god uppslutning på medlemsmöten, studiecirklar och styrelsemöten. Verksamheten präglas av öppenhet och delaktighet och därför blir vi illa berörda när enskilda medlemmar som representerar oss alla blir attackerade.   

Vi hoppas också att fakta och förståelse gäller framför spott och spe framöver.

facebook Twitter Email