Fokus på kärnverksamheter, bostadsbyggande och klara besked

 

PRESSMEDDELANDE (S) budget 2018

Fokus på kärnverksamheter, bostadsbyggande och klara besked

  1. Fokus på kärnverksamheten – för att garantera kvalitet, bemanning och arbetsmiljö inom förskola, skola och de sociala omsorgerna.
  2. Bygg 12 platser för äldreboende på Lilldal 2019 och inrikta byggandet av nästa äldreboende på minst 54 platser i Tångeröd/Höviksnäs.
  3. Bygg en ny skola för sydvästra Tjörn – Kustskolan – i Rönnäng. Bygg bostäder på den gamla skoltomten i Bleket.
  4. Prioritera nya bostäder med tonvikt på hyreslägenheter i våra tätorter. Dunkavlemyren ska bebyggas med lägenheter. Bygg för unga i området ovanför Kommunhuset.
  5. Kommunala Bostadsbolaget ska inom sin ordinarie nyproduktion erbjuda Trygghetsboende för 65+.

– Socialdemokraternas alternativ handlar om att samla ihop resurserna för att klara utmaningarna inom förskola, skola och främst äldreomsorgen. Personalen har fått slita hårt och behöver få andrum och fler arbetskamrater. Det kräver uppoffringar från alla andra verksamheter då Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden haft underfinansierade budgetar flera år, säger oppositionsrådet Benny Andersson.

– För att klara detta har vi tuffa krav på effektivisering av verksamheter exempelvis ekonomihantering och upphandling, sparkrav på 10 procent för kommunstyrelsens olika budgetposter (jmf med 2% för övriga verksamheter), hårdare investerings-kontroll och skarpare ekonomistyrning. Vi är glada för att Alliansen lyssnat på flera av våra krav och skärpt rutinerna exempelvis för investeringar, säger Benny Halldin, fullmäktigegruppens ordförande.

Socialdemokraterna har ett gediget budgetalternativ på drygt 70 sidor som utförligt redovisar satsningar, uppdrag, förändringar och besparingar. Och partiet sätter ner foten i flera omdiskuterade frågor. Klara besked till tjörnborna innan valet.

  • Socialdemokraterna vill ha dialog och en bred samling kring kärnverksamheterna. Därför är vi öppna för blocköverskridande samarbeten.
  • Nej till ett Kulturhus på Sagatomten i Skärhamn. Gör fler andra saker istället över hela Tjörn bl a öppet mera och fler dagar i veckan på våra Fritids- och Kulturcentra. På den gamla SAGA tomten vill vi pröva att göra om området till ett mindre parkområde innehållande förutom parkering för bad mm ”Utegym” för spontanidrott, kanske även lekplats, minigolf, boule om möjligt en sommarkiosk.

 

Kontakt:
Benny Andersson, (S) oppositionsråd, mobil 0766-341029
Benny Halldin, (S) Arbetarekommuns ordförande mobil 0708-936611

facebook Twitter Email