Föräldraskap kan vara utmanande

Att vara förälder är en fantastisk upplevelse men det kan också vara svårt. Genom ett barns liv kommer barnet men också dess föräldrar möta olika utmaningar och som förälder kan det vara svårt att veta hur man kan stötta sitt barn på bästa sätt.

Dessutom är det många ensamstående föräldrar som saknar någon att bolla sina tankar med och också föräldrar som går igenom egna svårigheter i livet.

För oss i Socialdemokraterna är det därför viktigt att det finns stöd för föräldrar i alla skeden av deras barns liv. Vi har därför bland annat drivit på att åter öppna Familjecentralen på Tjörn, ökade resurser till Resurscentrum samt motionerat för olika stödinsatser som riktar sig till barn, unga och deras föräldrar.

Vi har en önskan att inga föräldrar skall behöva känna att de inte vet vart de skall vända sig eller vart de kan få hjälp när detta behövs.

På Tjörns kommuns hemsida kan föräldrar hitta information om olika vägar att söka råd och stöd: https://tjorn.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-unga/stod-till-barn-unga-och-familj

För den som önskar tips på intressanta och lärorika föreläsningar som riktar sig till föräldrar så rekommenderas också att följa Tjörns Ungdomssamordnare Anna Larbring på Facebook

facebook Twitter Email