Företagande/entreprenör

För att Sverige skall klara jobben i framtiden är det nödvändigt med ett starkt näringsliv. Det är dessutom viktigt med en bra mix i näringslivet med små företag, medelstora företag och större företag.

Än viktigare är att det finns ett näringslivsklimat som gör att företag kan växa och anställa fler. Sverige har en lång tradition av företagare och världskända företag.

Flera internationella undersökningar visar på att företag i Sverige har mycket goda förutsättningar och ramvillkor i förhållande till omvärlden.

Det är bra och något Socialdemokraterna vill utveckla vidare genom att ge småföretagare och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas, förenkla regelverk så fler företag kan växa och anställa, samhället skall stötta småföretag så att de vågar investera och anställa,

Sverige skall fortsätta vara ett starkt startup-land samt öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion. 

Det har för många varit väldigt tydligt, framför allt under coronapandemin, att det spelar roll vem som styr landet.

Under finanskrisen när fack och näringsliv uppvaktade regeringen Reinfeldt om statliga stödinsatser fick de kalla handen och ett rungande nej till statlig stöd.

Medan den S-ledda regering under coronapandemin har gjort massiva insatser för att rädda bland annat småföretag. Bland annat omställningsstöd som omfattar en subventionsgrad upp till 90 %, stöd till arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser för sina arbetstagare, lokalhyresstödet för att minska lokalkostnader samt tillfälliga anstånd på skatter och avgifter.

Småföretagare och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas såväl i kristid som till vardags. 

facebook Twitter Email