Fredsarbetet och den internationella solidariteten är viktiga för oss s-kvinnor på Tjörn

Vi, S-kvinnor på Tjörn, antog i höstas ett yttrande till kvinnoförbundets remiss om nytt Idéprogram. Ett idéprogram som ska upp för beslut på S-kvinnors förbundskongress i augusti 2017 i Karlstad .

Vi ville ha kvar följande text i det nya programmet:

”Långsiktigt är S-kvinnors mål att den omfattande svenska vapenproduktionen ska ställas om till civil produktion och att vapenexporten fasas ut.
S-kvinnor vill att Sveriges internationella insatser i första hand ska vara fredsfrämjande och fredsbevarande, under FN-flagg. Medverkan i militära, fredsframtvingande insatser bör vara en sista utväg inom ramen för FN:s princip om responsibility to protect.”

Yttrades antogs även av S-kvinnors Bohuslänsdistrikt.

Nu väntar vi med spänning på besluten på S-kvinnors kongress i augusti i år.

facebook Twitter Email