Frispark

Vänsterpartiet Tjörn är en liten men snabbt växande rörelse som tar sina beslut baserat på människans långsiktiga behov. Tillsammans vill de skapa ett jämlikare och rättvisare samhälle. Med tanke på våra små resurser har de valt att fokusera på fyra områden denna mandatperioden.

Ja så går att läsa på deras hemsida.

De fyra områden är arbetsmiljön för vårdpersonal, skolan med barn och lärare i fokus. Undersöka möjligheten för ett kulturhus och effektiv, billig och klimatsmart kollektivtrafik.

Jag säger som en annan skribent att bollen ligger på er planhalva. Frispark är en regel inom fotboll som är till fördel för icke felande lag då motståndarna gjort sig skyldiga till vissa regelbrott.

Nämligen att presentera icke aktuell statistik på fullmäktige den 29 augusti.

Att jag gör denna jämförelse innebär att (V) kan hjälpa oss röda att dribbla bollen i mål och skapa en skola med fokus på barn och lärare.

Jag förstår inte om man har fokus på barn och lärare lyssnar på Gunnemar Olsson, Martin Johansen tillika Bo Bertilsson.

Man måste skaffa sig tillförlitliga partners som kan kontrollera källan till uppgifterna som dessa herrar presenterade på Fullmäktige.  

Man måste våga ta tuffa beslut som inte påverkar våra barn i skolan och förskolan. Man kan inte identifiera verksamheter med den politiker som är ordförande i nämnden. Man måste se till sakfrågan och fakta byggt på vetenskapligt beprövad erfarenhet.

 Att t.ex. granska kulturen och dess innehåll borde vara en naturlig del av att finna synergieffekter som gynnar barnen och gör avkall på en del för vuxna, kan jag inte se något fel i. All lagbunden verksamhet kan vi inte ifrågasätta. Men man måste sluta att sätta likhetstecken mellan Benita och kulturen. Det är nämnden tillsammans som tagit beslut och kultur och fritidspersonal som utfört arbetet.

De uppgifter som presenterades den 29 augusti var uppgifter som visade hur det såg ut före besparingarna.

De var så bra på grund av att Björn Möller som var ordförande då och Gunnemar Olsson ledamot i nämnden inte hade drivit igenom varsel av ungefär 12 årsarbetare 2017. En av politikerna i KS gick ut och pekade med hela handen och sa” så kan vi inte göra, dra tillbaks de”. Så att skylla underskott på Björn Möller är väl att ta i. Var och en kan förstå att det finns ett kollektivt ansvar i den s.k. Minoritetsmajoriteten.

Vi socialdemokrater har med envishet på varje nämndmöte reserverat oss mot neddragningar som drabbar pedagoger och barn då de egentligen ska ligga på lokaler och administration.

Johanna Vargas är en förälder som fördjupat sig i de aktuella siffrorna angående SKL:s uppgifter. Siffror som jag tycker att ekonomiavdelningen med lätthet skulle kunna serva med. Att visa aktuella uppgifter som gör att vi kan se, att Tjörn ligger under rikssnittet då det gäller undervisning och lär verktyg.

Vi ligger över rikssnittet då det gäller lokalkostnader, elevhälsa och övrigt. Christy Whiddon (S), visade redan på Kommunfullmäktige det vi nu kan se i aktuell statistik nämligen att vi hamnar på fjärde sämsta plats i hela Sverige då vi nu inte satsar mer än ca 51.600kr/elev.

Kostnaderna för undervisning per elev har sjunkit med 12 000 kr och år. Lokalkostnaderna är de samma likaså måltider, lär verktyg, elevhälsa och övrigt ( administration, städ och kanske skolskjutsar.)

Låt oss enas om en budget som gagnar barnen och framtiden på nästa Fullmäktige den 19 september.

Vi ska kanske göra som Birgit Friggebo Liberal, föreslå att vi tar varandras händer för att tillsammans sjunga ”we shall overcome”.

Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email