Gäst på Partille Arbetarekommuns 100-års jubileum

I den mörka novemberkvällen lyser och sprakar två eldkorgar utanför det gamla Ordenshuset i Jonsered. Två Banderoller med den socialdemokratiska rosen, fladdrar för vinden vid entrén. Socialdemokraterna i Partille är samlade till 100-års jubileum.

 

Jag som representant från Tjörns Arbetarekommun är där och gratulerar med en insättning av 1.000:- i Partille AK:s namn till Palmecentrets SOLIDARITETSFOND. Gåvan uppskattas högljutt.

60-70  personer sitter runt bord med vita dukar och blomsterdekorationer, och äter hemlagad festmiddag som en grupp medlemmar lagt ner sin själ i att preparera.  Jättegott!

Till Kaffet och tårtan hålls gratulationstal från scenen, varvat med musikunderhållning. Gästerna sjunger med i gamla och nya arbetarsånger ur Röda sångboken. De gamla sjunger kampsånger av hjärtans lust. De kan alla texter utantill till skillnad från de yngre.

Två veteraner berättar kort om den historiska skrift de tagit fram tillsammans med två andra äldre medlemmar och delat ut vid borden.
-Här kan ni läsa om de politiska striderna genom åren, valrörelser, och hur  den politiska kampen och välfärden vuxit fram under åren. Här berättas också om vad gemenskapen och tillhörigheten i Arbetarekommunen och möjligheterna till internationellt samarbete har betytt för dem.
– Och vi vill ju vara moderna säger en herre, som nått en aktningsvärd ålder,  så därför ska skriften också presenteras på hemsidan med fler bilder än som finns i den tryckta upplagan. Han berättar också att videofilmen som hela kvällen spelas på filmduken i bakgrunden och som gestaltar utflykter och evenemang genom åren ska läggas ut på Youtube.

Musik-quiz och ordlekar avlöser sedan varandra.

Med bordsgrannar diskuterar jag en motion som en av dem just lämnat in om hur skatteverket enkelt skulle kunna ansvara för att registrera alla bidragsmöjligheter och samköra dem med deklarationerna, så att var och en skulle kunna erbjudas de bidrag de har rätt till.  Med en annan blir det samtal om Folkbildningens roll för individen, föreningslivet och samhället. Och med en tredje betydelsen av tillhörighet i en intressegemenskap i tider som dessa som präglas av mobilitet, flexibilitet, fake news och relativism i en salig blandning.

När jag lämnar festen har bord och stolar flyttats åt sidan och dansen börjat. Ett högt sorl och välkänd dansmusik följer mig ut i den frostiga natten.

Tack partikamrater för att ni finns och för att ni organiserar er!

Rosalie Sanyang

facebook Twitter Email