Glöm inte träningsskolan!

Några av våra barn som inte får glömmas bort när man talar om skolstruktur är de elever som går i särskolans träningsskola på Fridas Hage. Barn med speciella behov både i form av lokaler, utrustning och pedagogik vilket gör att deras vara bör vara något som tas med i beräkningen från början och inte får riskera att bli utsatta för en nödlösning i slutet av planeringsskedet.

Eleverna som går i träningsskolan behöver närhet till både mellan- och högstadiet för att det skall kunna arbetas med integrering med andra jämnåriga. Det är också elever som är känsliga för förändringar och lokalbyten så skall sådant ske skall detta vara med god framförhållning och vara väl förberett. Att byta lokaler på denna verksamhet är inte heller något som lätt görs då dessa lokaler är specialutrustade med t.ex. lyftanordningar som går längs med taket i lokalerna, speciella handikapptoaletter som måste vara stora nog att inrymma en brits med plats för personal på båda sidor och stora förrådsutrymmen för att rymma all den utrustning som verksamheten kräver.

Att tumma på lokalstorlek eller lokalplacering skulle påverka verksamhetens innehåll negativt och därmed dessa barns utveckling.

Träningsskolans verksamhet är en verksamhet som Tjörns kommun skall vara stolt över då det ger barn med särskilda behov möjlighet till en meningsfull vardag på hemmaplan tillsammans med kunnig och engagerad personal, och som också är en värdefull del av av vår skolverksamhet.

Socialdemokraterna vill därför lyfta denna verksamhet så den blir en levande del av den planering kring skolans framtida struktur som nu sker.

facebook Twitter Email