Gymnasieskolan och yrkesutbildningar

 Vi har under detta året sett hur samhället kraftsamlar och hur människor gjort solidariska uppoffringar för andra. En av de grupper som förtjänas att lyftas fram är eleverna, lärarna och all övrig personal inom den svenska gymnasieskolan.

Medborgare i Sverige har många anledningar, att vara stolta över vår gymnasieskola – men likaså finns det brister och saker som vi måste åtgärda. En uppgift och skyldighet som ligger hos oss som är politiker att genomföra. De flesta politiker är i dag medvetna om att en gymnasieexamen är nyckeln till dagens arbetsmarknad. Vad väldigt få partier har är de politiska förslagen som kan ta tillvara gymnasieskolan möjlighet till full sysselsättning, bildning och välfärd.

Tyvärr är inte vi socialdemokrater inte i majoritet och kan därav inte få igenom de förslag vi tror skulle gynna eleverna. Vi socialdemokrater skulle exempelvis vilja se att gymnasieskolan blir obligatorisk. Det medför per automatik också att mer resurser måste skjutas till så att alla elever når kunskapsmålen.

Det är även Socialdemokraternas mål att alla gymnasieutbildningar skall vara minst tre år och ge behörighet till högre utbildning samt innehålla minste ett estetisk ämne. 

För att generellt fler skall fullfölja sin gymnasieutbildning behöver det specialpedagogiska stödet öka, lovskola införas och fler lärare anställas. Just nu behandlas även den utredning om en övergång från kursbetyg till ämnesbetyg som kan bidra till att hämma den ohälsa många ungdomar har kring betyg.

Vi måste också komma tillrätta med det sjunkande elevantal och attraktivitet som uppstod bland yrkesprogrammen efter Jan Björklunds gymnasiereform. Yrkesprogrammen måste åter bli attraktiva för att klara kompetensförsörjningen till bristyrken och det gör vi genom att alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller barn- och fritidsprogrammet som barnskötare garanteras tillsvidareanställning på heltid.

Dessutom måste vi stärka branschkopplingen i gymnasiets yrkesprogram och utveckla fler yrkescollege. Det är enbart med fler och mer satsningar på svensk gymnasieskola vi kan få tillstånd en god och jämlik utbildning för alla, på riktigt. 

facebook Twitter Email