Härliga tider, strålande tider!

”Oppositionsrådet” Martin Johansson (SD) har fått majoriteten att besluta att oppositionen INTE kan ersätta honom vid frånvaro i kommunstyrelsen! – Härliga tider, strålande tider! –

 Den blå -gröna minoriteten (M, L, KD, C och MP)  har 17 platser i Kommunfullmäktige. Med SD:s 4 får de 21 och därmed bildar de en blå-grön-svart majoritet på Tjörn.  

Denna majoritet har utsett såväl  kommunalråd som oppositionsråd inom sig.

Vi i oppositionen (Socialdemokraterna, Tjörnpartiet och Björn-på Tjörn) har också 17 platser och Vänsterpartiet har 3.

Nu har den blå-grön-svarta majoriteten (M, L, KD, C och MP) också skrivit om reglerna för kommunstyrelsen så att om SD som bara har rätt till en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, inte är närvarande på ett kommunstyrelsemöte ska ersättare inte längre lottas in utan nu ska det alltid vara en ersättare från den blå-gröna sidan.

De har utsett en SD ledamot till Oppositionsråd, och låtsas som om de inte har något samarbete. Det går inte ihop!

I vilken annan kommun som helst skulle valresultatet respekteras! Men inte på Tjörn.

Vi i oppositionen gör ändå så gott vi kan, både vad gäller samarbeten och oppositionsarbete för kommuninnevånarnas bästa, trots fix och trix från de blå-grön-svartas sida för att försöka hålla oss utanför.

Rosalie Sanyang (S) Tjörn

facebook Twitter Email