HBTQ+ frågor och MR

Det är med facit i hand som vi kan konstatera att kampen för HBTQ+personers rättigheter drivits fram med stor framgång av socialdemokratin.

Trots det blir inte alla människor behandlade med den respekten de har rätt till.
I det Sverige vi vill bygga har ingen människa rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är.

Kampen mot diskriminering måste tas varje dag – på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan och runt köksbordet. Det är därför av vikt att vi driver igenom utbildningsinsatser för personal inom människovårdande yrken, för att ge bättre stöd och ett bättre bemötande. Det är bara i ett starkt samhälle vi kan lyckas skapa de förutsättning som behövs för att skapa mötesplatser för alla personer oavsett kön, ålder, funktion hudfärg, tro eller läggning. Det handlar i grund och botten om frihet. För ingen kan egentligen se sig fri så länge de finns de som lever ofria.

För oss socialdemokrater är de mänskliga rättigheterna grundläggande för vår demokrati. Kampen för mänskliga rättigheter är inte bara något som drivs i Sverige, utan även utomlands. I vår strävan att bidra till en bättre och jämställd värld har vi drivit en feministisk utrikespolitik, tillsatt en särskild ambassadör för mänskliga rättigheter och ökat stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) globalt. Vi behöver självklart göra mer, kampen för mänskliga rättigheter får aldrig ta slut.

facebook Twitter Email