Heltidsresan ingen möjlighet utan en rättighet.

Det sköljer en våg över landet som kallas Heltidsresan. Det är ett sätt att skapa en värdig anställning för i huvudsak alla kvinnor som arbetar inom vård och omsorg.

Tanken är att de anställda ska kunna ha en lön som genererar en värdig pension samt sjukpenning och som går att försörja sig på i olika skede i livet.
Det ska också vara ett hållbart arbetsliv där man ska orka och vara vid god hälsa och ha en meningsfull fritid.

Inom vård och omsorg är de flesta kvinnor som arbetar, ett fåtal män går att finna. Många kvinnor har valt att arbeta deltid då det går att kombinera med hem och barn. Men det förutsätter att man har en partner som har en bra inkomst annars blir det knapert.

Redan 2018 tog Tjörns kommuns majoritetspolitiker beslut om att de skulle hoppa på Heltidsresan. I budgeten som majoriteten presenterade avsattes pengar för att genomföra detta under ett antal år.

Då jag själv som pensionär har arbetade i hemtjänsten och är fritidspolitiker har jag följt processen.

Då undersköterskor velat gå upp till heltid har de fått till svar att det finns inte pengar i vår budget för detta. Likväl har det funnits ett politiskt beslut och pengar avsatta.

2020 har verksamheterna börjat att arbeta på allvar med heltidsresan. Kopplat det till de politiska besluten som är tagna. Men det finns plötsligt inga pengar kopplade till de tjänster som blir heltid. Det finns endast processpengar det vill säga pengar för implementerande av den modell som arbetats fram.

För att få genomförandet effektivt ur arbetsgivarperspektiv har man valt en schemaläggning som mött protest var helst den presenterats. Med förklaringen att det är ett hälsoschema som bygger på forskning. Det vill säga att kommunens nattjänster ska kortas ned med 1 timma varje pass. Man ska arbeta 9 timmar istället för 10 timmar och likaså varannan helg.

För att få ut en heltidstjänst på detta vis måste natten gå in och ta extra eftermiddags och kvällspass.

Vi som någon gång i livet arbetat på natten vet att man behöver återhämtning och vila. Det finns många skäl till varför man väljer dag eller natt. Men det måste vara justa villkor och hälsosamt för kropp och själ.

Jag får känslan av att man tror att de som arbetar natten är så korkade att de tror att detta är det bästa för dem trots alla protester både här på Tjörn och ute i landet, när det i själva verket är ett sätt att finansiera vakanta tjänster (tjänster som man eljest sätter timanställda på)

Varför skriver jag detta? Jo det beror på den debatt vi har i samhället i dag angående kommunernas förmåga att organisera sin äldreomsorg. Många äldre har avlidit under covid19. Detta har bidragit till frågan om kompetens, ledarskap och organisation inom verksamheten.

Då tycker jag att man ska passa på nu och skapa en arbetsmiljö för våra undersköterskor så att de vill stanna kvar likaså att det ska vara intressant och roligt att bli anställd i Tjörns kommun.

Undersköterskorna ska få en god arbetsmiljö, en lön som är ekonomiskt hållbar att leva på likaså kompetenshöjning och bättre status så det blir spännande att utbilda sig och söka arbete i Tjörns kommun.

Slutligen framför allt delaktighet i förändringsarbete som påverkar dem i så hög grad som denna schemaläggning. Ett mynt har alltid två sidor.

Maud Hultberg (S)

facebook Twitter Email